Nye foreninger og opdatering af foreningsoplysninger

Nye foreninger

Nye foreninger, som søger om godkendelse, skal indsende blanketten ”Godkendelse af en folkeoplysende forening”, foreningens vedtægter og en erklæring om indhentelse af børneattest.

Følgende oplysninger skal fremgå af foreningens vedtægter

  • foreningens formål
  • valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  • foreningens hjemsted
  • betingelser for medlemskab
  • tegningsret for foreningen
  • procedure for vedtægtsændringer
  • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør


For at blive godkendt som tilskudsberettiget forening i kommunen skal ansøgningen indsendes inden den 1. oktober. Ansøgninger, der er modtaget senest denne dato, vil såfremt foreningen godkendes, kunne modtage tilskud fra det efterfølgende kalenderår.

Foreninger, der bliver godkendt i løbet af året, kan eventuelt søge om tilskud fra puljen til udvikling og nye initiativer.

Godkendelse sker på ubestemt tid. Kommunen kan dog tilbagetrække godkendelsen, hvis foreningen ikke længere skønnes at opfylde forudsætningerne for godkendelse eller overtræder gældende regler.

Regnskabsåret skal følge kalenderåret.

Kommunen afgør i tvivlstilfælde om en forening er berettiget til tilskud/kan godkendes.

Opdatering af foreningsoplysninger

Foreningens bestyrelse skal løbende oplyse ændringer i kontaktoplysninger, herunder valg af kontaktperson m.v. til kommunen.

Fra efteråret 2014 skal ændringer ske af foreningerne via Conventus.

Kurt Koch

Kontaktperson

Kurt Koch, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7799 - kkoc@aabenraa.dk