Tilbagebetaling og udelukkelse fra tilskud

  Beløb, der ikke er anvendt i henhold til Folkeoplysningsloven og disse regler, skal tilbagebetales kommunen.

  Overholder en forening ikke Folkeoplysningsloven og disse regler, kan kommunen beslutte at udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode.

  Tilbagebetalte beløb indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme for folkeoplysningsområdet i det år, hvor tilbagebetalingen finder sted.

  Kontaktperson

  Pia Ingerslev Sørensen, fritidskonsulent
  Tlf.: 7376 7595 - pia@aabenraa.dk