Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Forord

Aabenraa Byråd afsætter hvert år i forbindelse med budgetlægningen midler til de folkeoplysende foreninger og Kultur- og Fritidsudvalget fordeler beløbsrammen.

Midlerne er med til at sikre gode rammer og vilkår for foreningsarbejdet.

Hvem kan søge

Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemmehørende i Aabenraa Kommune,og som har til formål at udøve folkeoplysende virksomhed. Pulje til udvikling og nye initiativer kan derudover søges af nye foreninger og selvorganiserede grupper.

Der kan søges tilskud til

 • Den folkeoplysende voksenundervisning
  -  foreninger, hvis virksomhed omfatter undervisning, studiekredse,
     foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som
     fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen
  -  tilskud til private lokaler m.v.
 • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
  -  medlemstilskud
  -  materialetilskud
  -  tilskud til leder- og instruktøruddannelse
  -  ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven
  -  lokaletilskud til private lokaler og lejrpladser m.v.
 • Pulje til udvikling og nye initiativer

Kommunen stiller derudover lokaler til rådighed i henhold til lovgivningen.

Lovgivning m.v.

Der henvises til Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen, som kan ses på www.retsinformation.dk

Aabenraa Kommunes Folkeoplysningspolitik kan ses på www.aabenraa.dk/Fritid

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid