Tilladelse til arrangementer

Når du vil lave et offentligt tilgængeligt arrangement, skal der søges om tilladelse til dette. Ansøgningen skal indsendes mindst 4 uger før arrangementet skal afholdes. Dette gælder både for arrangementer på offentlige og private arealer.

  Eksempler på arrangementer

  • Ringridning- og byfester
  • Koncerter
  • Cirkus
  • Cykelløb
  • Motionsløb
  • Vejfester
  • Demonstrationer
  • Sportsarrangementer
  • Stadepladser
  • Og lignende

  I selvbetjeningsløsningen vil der blive spurgt om mange forskellige oplysninger. Det er fordi ansøgningen sendes til både politiet og brandmyndigheden. Når din ansøgning er færdigbehandlet, vil du modtage et samlet svar fra Kommunen.

  Der findes en vejledning, som kan hjælpe dig godt på vej i forhold til udfyldelsen af ansøgningsskemaet. Se vejledningen her.

  Du kan opleve, at der skal indhentes tilladelser fra andre relevante myndigheder, det er du som ansøger selv ansvarlig for.

  Opstilling af telte og andre midlertidige konstruktioner

  Opstilling af festtelte, scener og andre midlertidige konstruktioner kræver en særskilt byggetilladelse. Byggetilladelsen skal søges via Byg og Miljø.

  Du kan se hvornår der skal søges om byggetilladelse til festtelte her.

  Byggetilladelse skal søges digitalt via Byg og Miljø.

  Find de særlige brandregler på Brand & Rednings hjemmeside.

  Trafikregulering ved arrangementer

  Har du brug for trafikregulering ved dit arrangement.

  Så er det dit ansvar at skaffe et tilstrækkeligt antal uddannede Trafikofficials.

  Ophængning af skilte og bannere på festpladser

  Skilte og bannere kan kræve en byggetilladelse, hvis de har en størrelse, så de udgør en egentlig konstruktion. Det gælder f.eks., hvis de skal fastgøres for, at de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige med hensyn til stabilitet, vind og vejr.  

  Er du i tvivl, om du skal have en byggetilladelse, kan du kontakte Byg, tlf. 7376 7347 eller mail byg@aabenraa.dk

  Ophængning af plakater og opsætning af midlertidig vejvisning på vejareal

  Ønsker du at hænge plakater eller midlertidig vejvisning op i forbindelse med dit arrangement, kræver det som udgangspunkt ikke en tilladelse, såfremt retningslinjerne overholdes. 

  Læs mere om reglerne for ophængning af plakater, bannere og midlertidig vejvisning her.

  Er du i tvivl kan du kontakte Vita Rich Detlefsen, tlf. 7376 6088 eller mail vrd@aabenraa.dk

  Markedsføring af arrangementet

  Vær opmærksom på, at du ikke må markedsføre arrangementet, før du har fået tilladelse til at holde arrangementet.

  Du kan tjekke, om andre markedsfører et arrangement samme dag eller i nærheden af dit arrangement på KultuNaut og under Oplev.