Foreninger der har fået afslag på tilskud eller lån af lokaler efter Folkeoplysnings­loven

Kommunen skal i følge Folkeoplysningsloven offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler.

I Aabenraa Kommune har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at sager der behandles politisk og får afslag, offentliggøres på fortegnelsen.

Der er pt. ingen foreninger, der har fået politisk afslag på tilskud eller anvisning af  lokaler. 

 

Lone Fiil

Kontaktperson

Lone Fiil, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7469 - lfi@aabenraa.dk