Tilsyn af folkeoplysende foreninger

Kommunen skal fører tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter Folkeoplysningsloven overholder loven.

I Aabenraa Kommune fører Kultur & Frtid tilsyn ud fra en videns- og risikobaseret tilgang.

Ved alle folkeoplysende foreninger der modtager lokaletilskud gennemgås foreningsregnskabet hvert år. 
Herudover tages der stikprøvekontrol af de resterende foreningsregnskaber.
I begge tilfælde kontrolleres om de udbetalte tilskud er bogført.

Der foretages 3 til 5 uanmeldte tilsyn pr. år ved foreninger under Folkeoplysningsloven.
Der føres yderlige tilsyn efter behov.

Foreningerne skal ved indsendelse af ansøgning om tilskud udfylde et aktivitetsskema. (nyt fra 2019)

Inden godkendelse af nye folkeoplysende foreninger afholdes der møde med repræsentanter fra foreningen, hvor foreningens formål, vedtægter, foreningsaktiviteter m.v. gennemgås.

Lone Fiil

Kontaktperson

Lone Fiil, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7469 - lfi@aabenraa.dk