Udvikling af idræts­faciliteter

Aabenraa Kommune skal være et sted, hvor du som borger oplever, at det er nemt at være aktiv. Det kræver tidssvarende, fleksible og innovative idrætsfaciliteter, der kan være rammen om det sunde og aktive liv.

Vi arbejder derfor målrettet med at skabe gode rammer og udviklingsmuligheder for alle kommunens idrætsfaciliteter. Det gælder både haller, svømmehaller og grønne områder, der bliver brugt til idrætsaktiviteter.

Vi har fokus på at få mere idræt og dermed aktivitet for pengene, hvilket er med til at virkeliggøre Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

Udviklingsprocessen har indtil videre omfattet:

  • En analyse af hele området med høj grad af brugerinddragelse, der skitserer faciliteternes styrker, udviklingspotentialer og fremtidens behov
  • Indførelsen af en gennemsigtig tilskudsmodel, der skal belønne aktivitet og udvikling
  • Oprettelse af Aktiv Aabenraa, der samler alle kommunale haller, svømmehaller og grønne områder
  • Kompetenceudviklingsforløb for halinspektører, bestyrelser og foreningsliv

Vi udvikler løbende tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter. Den nuværende tilskudsmodel er gældende for perioden 2021-26.

Herudover arbejder vi i 2021 med:

  • Helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter i Aabenraa kommune
  • Visionsoplæg for Arena Aabenraas Svømmehal
  • Helhedsplan for Fladhøj Idrætscenter

Fakta:

  • Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter omfatter: 19 idrætshaller, heraf er 14 selvejende og 5 er kommunale, 25 udendørs idrætsanlæg og 4 svømmehaller.