Udvikling af idræts­faciliteter

Aabenraa Kommune skal være et sted, hvor du som borger oplever, at sundhed og læring sættes i centrum. Det kræver tidssvarende, fleksible og innovative idrætsfaciliteter, der kan være rammen om det sunde og aktive liv.

  Vi arbejder derfor målrettet med at skabe gode rammer og udviklingsmuligheder for alle kommunens idrætsfaciliteter. Det gælder både haller, svømmehaller og grønne områder, der bliver brugt til idrætsaktiviteter.

  Vi har fokus på at få mere idræt og dermed aktivitet for pengene, hvilket er med til at virkeliggøre Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

  Udviklingsprocessens har indtil videre omfattet:

  • En analyse af hele området med høj grad af brugerinddragelse, der skitserer faciliteternes styrker, udviklingspotentialer og fremtidens behov
  • Indførelsen af en gennemsigtig tilskudsmodel, der skal belønne aktivitet og udvikling
  • Oprettelse af en ny kommunal institution Aktiv Aabenraa, der samler alle kommunale haller, svømmehaller og grønne områder under én leder
  • Kompetenceudviklingsforløb for halinspektører, bestyrelser og foreningsliv


  Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter er ultimo 2018 blevet evalueret og fokus i 2019 og 2020 er blandt andet følgende:

  • Praksis for behandling af udvidelser og nybyggerier samt håndtering af tilkomsten af mindre faciliteter samt økonomiske konsekvenser for det samlede idrætsfacilitetsområde.
  • Gebyrpriserne i haller og svømmehaller
  • Implementere et værktøj til udarbejdelse af helhedsplaner over vedligeholdelses- og renoveringsopgaver og udarbejdelse af principper herfor  Fakta:

  • Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter omfatter: 19 idrætshaller, heraf er 14 selvejende og 5 er kommunale, 25 udendørs idrætsanlæg og 4 svømmehaller.