Vores vand

Vi sætter retning for vores vandfaciliteter og aktiviteter – vil du følge med?

I Aabenraa Kommune er der masser af vand både indendørs og udendørs. Der er svømmehaller og friluftsbade med en del år på bagen, og der er grusgrave og andre spots langs kysten med stort potentiale - Der er renoveringsbehov og udviklingspotentialer.

Før der kan træffes beslutninger om, hvad der skal satses på, er der behov for viden, om det vi har, ligesom der er behov for at se på fremtidens behov.

Helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter

Derfor får vi udarbejdet en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter i hele kommunen indendørs men også med blik for det udendørs.

Vi har sammen med vores rådgiver fra arkitektfirmaet Keingart samlet data og viden ind blandt andet på tre møder med en bred repræsentation fra foreninger, faciliteter og udviklingsråd.

  • Interessentmøde 1 - den 13. august 2020, kl. 17:00-19.30 på Hotel Østersø
  • Interessentmøde 2 - virtuelt
  • Interessentmøde 3 - d. 14. december 2020, virtuelt

Derudover er der blevet gennemført en workshop for unge, hvor de fik mulighed for at give deres mening til kende.

Analysegrundlaget for helhedsplanen er blevet afleveret og præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. januar 2021. Vi bearbejder nu analysegrundlaget og fremlægger i foråret et forslag til Helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter. Helhedsplanen skal godkendes i Kultur- og fritidsudvalget før vi kan arbejde videre med anbefalinger og yderligere projektmodning.

Visionsoplæg - Arena Aabenraas fremtidige svømmehal

Derudover zoomer vi ind på Arena Aabenraa, hvor vi laver et visionsoplæg, der skal danne udgangspunkt for ideoplæg og byggeprogram for fremtidens svømmehal i Aabenraa, der allerede er sat økonomi af til at bygge i 2022 og 2023.

Vi har sammen med Keingart gennemført 3 workshops.

  • Workshop 1 - den 26. august 2020, kl. 17.00-19.30
  • Workshop 2 - den 23. september 2020, kl. 19.00-21.30
  • Workshop 3 - den 15. december 2020

I marts 2021 afleveres visionsoplægget, og det præsenteres efterfølgende for Kultur- og Fritidsudvalget.

Innovative rådgivere

Det er Arkitektfirmaet Keingart, der skal gennemføre processerne og lave analyserne for os. Keingart har stor erfaring og en meget innovativ tilgang til udvikling af idrætsfaciliteter og svømmehaller. 

Bag processerne står Aabenraa Kommune – Arena Aabenraa – Aktiv Aabenraa

 

 

Kontaktperson

Ane Tarp Hansen, kultur og fritidskonsulent
Tlf.: 7376 8291 - atha@aabenraa.dk