Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Løjt Kir­keby om­råde­for­nyel­ses­puljer

Som en del af områdefornyelsen i Løjt Kirkeby er der afsat penge til 2 puljer, som kan støtte lokale projekter og arrangementer. "Pulje til små projekter og arrangementer" og "Pulje til afprøvning". Puljerne kan søges i perioden 2017 - 2021. Læs mere om mulighederne herunder.

  Baggrund 

  Fra 2017 til og med 2021 gennemføres der områdefornyelse i Løjt Kirkeby. En del af områdefornyelsens penge er prioriteret til 2 puljer der kan støtte mindre projekter og arrangementer i byen. På denne side kan du finde information om de 2 puljer samt ansøgningsskemaer til dem. Information om den samlede områdefornyelse kan findes på siden Områdefornyelse Løjt Kirkeby.

  Hvem kan søge puljerne? 

  Begge puljer kan søges af lokale borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører samt af den kommunale forvaltning Kultur, Miljø & Erhverv.

  Kulturnatsstøtte 2018 

  Næste ansøgningsrunde for "Pulje til små projekter og arrangementer" er øremærket aktiviteter i forbindelse med Kulturnat 2018. Læs mere i dokumentet for "Kulturnatsansøgninger" i højre side. 

  Pulje til små projekter og arrangementer

  Puljens støtteområde: 

  • Lokale arrangementer, der understøtter lokale fællesskaber og frivilligt arbejde.
  • Projekter og ansøgningsinitiativer målrettet byens udvikling. Fx initiativer, der arbejder hen mod at realisere idéer fra Udviklingsplanen. 

  Puljebeløb: 400.000 kr. Beløbet fordeles over hele perioden. En mindre del af beløbet går til kommunale udgifter til planlægning mm tilknyttet puljen.  

  Støttebeløb: 2.000 - 25.000 kr. 

  Aktuel ansøgningsfrist: 1. maj 2018 - svartid 2-3 uger. OBS aktuel ansøgningsrunde er øremærket Kulturnat 2018

  Næstkommende ansøgningsfrist: Januar 2019

  Puljens betingelser: læs dokumentet "Puljeregler - Løjt Områdefornyelsespuljer"  Hav særlig opmærksomhed på regler om moms, da de er afgørende for støttebeløbets størrelse. 

  Ansøg puljen: Find link til  "Ansøgningsskema - Løjt Områdefornyelsespuljer" øverst til højre på denne side. 

   

  Pulje til afprøvning

  Puljens støtteområde: 

  • Forsøgsprojekter i byen fx til kvalificering af valg af inventar, indretning af byrum mm.
  • Afprøvning af aktiviteter, som kan give indhold til et byrum og medvirke til at skabe tradition for brugen af offentlige byrum eller gadestræk

  Puljebeløb: 200.000 kr. Beløbet fordeles primært i 2017-2019 og prioriteres fortrinsvist til afprøvning der supplerer de 3 store anlægsprojekter.  En mindre del af beløbet går til kommunale udgifter til planlægning mm tilknyttet puljen.  

  Støttebeløb: 2.000 - 25.000 kr. 

  Ansøgninger behandles løbende. 

  Puljens betingelser: læs dokumentet "Puljeregler - Løjt Områdefornyelsespuljer"  Hav særlig opmærksomhed på regler om moms, da de er afgørende for støttebeløbets størrelse.

  Ansøg puljen: Find link til  "Ansøgningsskema - Løjt Områdefornyelsespuljer" øverst til højre på denne side. 

   

  Kan min ide støttes?

  Ministeriets kategorier som beskrives i puljereglerne er med vilje ikke udspecificeret yderligere.  Vi vil ikke risikere at afskære muligheder der ikke er taget højde for. 

  Er du i tvivl om din ide passer ind i kategorierne? Spørg projektleder Anna Clausen på abc@aabenraa.dk, så undersøger hun det nærmere.  Er du for tæt på ansøgningsdeadline til dette, så udfyld og send din ansøgning. Så undersøges det i vurderingsprocessen.

  Ideer der er undersøgt:

  • Driftsredskaber fx græsslåmaskine: Ikke muligt
  • Indvendig istandsættelse af kulturhus, fx gulv: Muligt i kategorien Kulturelle og boligsociale foranstaltninger, såfremt det er af afgørende karakter for kulturhusets virke.

   

  Hvem fordeler puljerne: 

  Puljen administreres og fordeles af puljegruppen. Gruppen består af den kommunale projektleder for områdefornyelsen og af den lokale områdefornyelsesgruppe, bestående af 2 lokalt valgte repræsentanter fra byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd. 

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid