Frivilligheds­undersøgelse i Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune har i februar 2019 udarbejdet en frivillighedsrapport, som bygger på data fra en række fokusgruppeinterview samt en temadag vedrørende frivillighed.

Frivillighedsundersøgelse

Forskellige typer af frivillige har bidraget herunder både folkeoplysende foreninger, kulturelle foreninger, idrætsforeninger, frivillige sociale foreninger og ad hoc frivillige. 

Rapportens hovedkonklusion er, at Aabenraa Kommune fremadrettet skal arbejde med at forbedre kommunikationen til de frivillige. Det skal blive nemmere for de frivillige at få kendskab til og viden om alle de muligheder og tilbud til frivillige, som findes i dag.  Derfor er der blandt andet iværksat en "Vidste du, at... kampagne".

Rapporten er inddelt i forskellige temaer herunder f.eks. "Anerkendelse af frivillige", "Afvikling af arrangementer og event", "Rekruttering af frivillige" og "Praktiske udfordringer i hverdagen". For hvert afsnit er der fremhævet en række problematikker, som de frivillige har rejst. Derudover er der for hver problematik listet en række faktaoplysninger, som redegør for, hvad Aabenraa Kommune allerede gør for at imødekomme disse problematikker. Endelig er der for hver problematik listet en række fremtidige indsatser, som Aabenraa Kommune allerede nu er ved at implementere. 

Få et hurtigt overblik over rapporten via kapiteloversigten nedenfor  eller læs hele rapporten.

Intro
Kapitel 1- Afvikling af arrangementer
Kapitel 2 - Anerkendelse af frivillige
Kapitel 3 - Rekruttering af frivillige
Kapitel 4 - Praktiske udfordringer i hverdagen
Kapitel 5 - Fortælling af den gode historie
Kapitel 6 - Manglende halkapacitet i Aabenraa by
Kapitel 7 - Hvem er forvaltningen og politikerne - Må vi møde jer?
Kapitel 8 - Større synlighed af kommunale tilbud
Kapitel 9 - Kontakt til kommunen uden for normal åbningstid
Kapitel 10 - Koordinering af aktiviteter på tværs
Kapitel 11 - De kulturelle foreninger - Ser I os?

Kontaktinfo

Kontaktpersoner inden for det frivillige område

Kontaktpersoner inden for det frivillige område

Kontaktperson inden for lokalsamfund og tilladelser

Katrine Callesen
Landdistriktskoordinator / Frivillighedspilot
Kultur, Plan & Fritid
Tlf. nr. 20570021
E-mail kcal@aabenraa.dk

Kontaktpersoner i forbindelse med folkeoplysende foreninger:

Lone Fiil
Fritidskonsulent
Kultur, Plan & Fritid
Tlf.nr. 73 76 74 69
lfi@aabenraa.dk

Pia Sørensen
Fritidskonsulent
Kultur, Plan & Fritid
Tlf.nr. 73 76 75 95
pia@aabenraa.dk

Kontaktperson inden for elite og idræt:

Uffe Vind
Eliteidrætskonsulent
Kultur, Plan & Fritid
Tlf: 73768972 / 30462917
uv@aabenraa.dk

Kontaktperson - § 18 – Frivilligt socialt arbejde

Rikke Hoegh Petersen
Sekretær
Social & Sundhed
Ledelse & Udvikling
Tlf.nr. direkte: 7376 7639
rihp@aabenraa.dk

Kontaktperson - § 79 – Støtte til forebyggende aktiviteter

Rita Kruse Røjkjær
Social & Sundhed
Ledelse & Udvikling
Direkte telefonnummer: 73767100
rkroe@aabenraa.dk

Kontaktperson – adhoc frivillige inden for integrationsområdet

Tine Hasselris Munksgaard
Koordinator/ Integration
Jobcenter Aabenraa
Tlf. 73767080
thmu@aabenraa.dk