Medlemmer

Frivillighedsrådet fungerer som talerør for de frivillige og er sparringspartner for Social- og Sundhedsudvalget.

Frivillighedsrådet 2018 - 2021 består af medlemmer inden for følgende fire grupper:

  • Børn og unge
  • Sundhed, sygdom og handicappede
  • Misbrugere
  • Humanitært arbejde

Rådets medlemmer

Calle B. Thams (formand)
LEV
Telefon: 3059 5339 
Mail: callethams@gmail.com

Erik Grønnehave Hansen
Lænken Aabenraa 
Mail: eghtinglev@gmail.com

Anne Marie Juhl
Dansk Røde Kors, Aabenraa
Mail:annemariejuhl@live.dk

Rene Krøger Dupont 
Humanitære foreninger
Mail: redu@xtld.dk