Hvad laver Frivillighedsrådet?

Frivillighedsrådet spiller en væsentlige rolle i udviklingen af det sociale arbejde i
Aabenraa Kommune. Rådet fungerer som talerør for de frivillige og
sparringspartner til Social- og Seniorudvalget.

Frivillighedsrådets opgaver er at:

  • udvikle, afprøve og evaluere nye initiativer på området
  • styrke det forebyggende arbejde gennem nye former for netværk
  • fungere som et supplement til den offentlige myndighed 
  • fungere som høringsorgan i spørgsmål om frivilligt socialt arbejde
  • være i dialog og kontakt med de frivillige
  • løse diverse formidlingsopgaver
  • gennemgå indkomne ansøgninger og udarbejde anbefalinger til Social- og Seniorudvalget
  • arrangere et årligt dialogmøde for de frivillige foreninger/organisationer sammen med Social- og Seniorudvalget

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Aabenraa Kommune giver økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service § 18 til målgruppen under 60 år.

Midlerne fordeles ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist 1. november og 1. juni.

Kontaktperson

Rikke Hoegh Petersen, administrativ medarbejder
Tlf.: 7376 7639 - rihp@aabenraa.dk

Rikke Hoegh Petersen
Sekretær for Frivillighedsrådet
mail: rihp@aabenraa.dk
tlf. 21 49 70 85