Opgaver

Frivillighedsrådet spiller en væsentlige rolle i udviklingen af det sociale arbejde i
Aabenraa Kommune. Rådet fungerer som talerør for de frivillige og
sparringspartner til Social- og Sundhedsudvalget.

Frivillighedsrådets opgaver er at:

• udvikle, afprøve og evaluere nye initiativer på området
• styrke det forebyggende arbejde gennem nye former for netværk
• fungere som et supplement til den offentlige myndighed
• fungere som høringsorgan i spørgsmål om frivilligt socialt arbejde
• være i dialog og kontakt med de frivillige
• løse diverse formidlingsopgaver
• gennemgå indkomne ansøgninger og udarbejde anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget
• arrangere et årligt dialogmøde for de frivillige foreninger/organisationer sammen med Social- og Sundhedsudvalget

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Aabenraa Kommune giver økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service § 18 til målgruppen under 60 år.

Midlerne fordeles ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist 1. november og 1. juni.

Kontaktperson

Lone Bruun Rasmussen, sekretær
Tlf.: 7376 7639 - lbr@aabenraa.dk

Formand for Frivillighedsrådet
Calle B. Thams
Mail: callethams@gmail.dk
Mobil: 30 59 53 39