Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Der er 2 ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 1.11. (1. runde det følgende år) og 1.6. (2. runde).
Klik på nedenstående grønne link "Ansøg".
Når ansøgningen er modtaget, vil I modtage en kvittering pr. mail.

Social- og Sundhedsudvalget vil med udgangspunkt i "Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde" først og fremmest støtte sociale aktiviteter, der retter sig mod borgere i Aabenraa Kommune.

Netværksgrupper, foreninger og organisationer kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde – de såkaldte §18-midler.

Målgruppen for ældre fra 6o år skal søge efter Servicelovens §79.

 

Principper for fordeling af tilskud

Støtten fordeles efter følgende principper:

  • Støtten skal gå til aktiviteter, som kommer kommunens borgere til gavn 
  • Indsatsen skal komme socialt udsatte og svage grupper til gavn 
  • Støtten skal gå til foreninger eller organisationer, som har hjemsted i eller en væsentlig tilknytning til kommunen 
  • Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde og de dermed forbundne udgifter 
  • Støtten tildeles for ét år ad gangen

CVR-nummer

Hvis din frivillige forening skal have tilskud fra en offentlig myndighed, kræver det, at din forening har et CVR-nummer.

Frivillige foreninger er ikke som udgangspunkt forpligtet til at have et CVR-nummer, men hvis din frivillige forening f.eks. skal have tilskud fra en offentlig myndighed, kræver det, at din forening har et CVR-nummer.

CVR-nummeret gør det muligt for foreningen at få en Nem-konto, som det offentlige er forpligtet til at betale et eventuelt tilskud til.

Hvordan får min forening et CVR nummer?

Skal du oprette, ændre, forny eller lukke et CVR- nummer, skal du selv registrere det online med Digital Signatur eller NemID på Virk.dk.

Bemærk: CVR registreringen skal opdateres mindst hvert 3. år for at kunne benyttes. Sørg venligst for opdatering inden evt. udbetaling af tilskud. Du skal via dit pengeinstitut sørge for at CVR nummeret får tilknyttet foreningens kontonummer.

Ansøgningsfrister

Aabenraa kommune fordeler § 18-midlerne ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 1. november og 1. juni.

Ansøgningsskema

Du kan hente ansøgningsskemaet ved at klikke på ovenstående selvbetjeningslink