Årets Landsby

Årets landsby i Aabenraa Kommune anerkendes årligt. Her kan du se Årets landsby de seneste år og hvordan man indstiller til Årets landsby.

Årets landsby vælges på baggrund af en særlig aktiv og engageret lokalbefolkning eller konkrete resultater fra større fællesprojekter eller udviklingstiltag. Med titlen følger 10.000 kr., som kommer fællesskabet til gode i landsbyen. Årets landsby kåres af Vækstudvalget for Land og By.

Kriterie for, at blive Årets landsby 2021

  • I år er der særligt fokus på at Årets landsby gør en særlig indsats for bæredygtighed. Det kan være socialt, økonomisk og/ eller miljømæssigt. Læs kommunens bæredygtighedsstrategi
  • En landsby, som afspejler særligt lokalt engagement og udvikling eller som på anden vis har gennemført tiltag, der fremmer fællesskabet, herunder trivsel og bosætning i lokalområdet.
  • En landsby, der har gjort en stor indsats i løbet af det sidste år.
  • En landsby der er organiseret med et lokalråd eller lignende.

Lokalråd kan indstille en kandidat til Årets Landsby 2021. Skriv maks. en side om, hvorfor landsbyen skal have prisen og hvad der gøres særligt for bæredygtighed. I kan sende indstillingen til landdistriktskoordinator Katrine Callesen. Fristen er den 1. november 2020. Hvis du har en kandidat, som du mener fortjener prisen, så kontakt dit lokalråd eller landdistriktskoordinatoren.

Valget af Årets Landsby sker på baggrund af lokalrådenes indstillinger af kandidater til prisen. Det fælles udviklingsråd nominerer en kandidat, og så beslutter Vækstudvalget for Land og By, hvem Årets landsby bliver.

Årets landsby 2020 er Genner

Årets Landsby er Genner fordi området er båret af frivillige kræfter som ved, at de skal stå sammen for at fastholde og styrke Genner, som et attraktivt lokalsamfund. De frivillige sætter mange initiativer i
gang bl.a. med afsæt i deres udviklingsplan og har fokus på sammenhold og samarbejde på tværs af foreninger, institutioner og erhvervsliv. Der er aktive unge kræfter, byen er synlig i sin markedsføring og de rækker samtidig hånden ud mod samarbejder udenfor lokalsamfundet. Frivillige støtter skolen og daginstitutionen og frivillige gør en særlig indsats for at byde nye børn og tilflyttere velkommen.

Årets Landsby

  • 2019 Nr. Hostrup og omegn
  • 2018: Felsted
  • 2016-2017: Rens
  • 2015: Bolderslev
  • Tidligere år: Varnæs-Bovrup, Holbøl, Fårhus, Hellevad, Ravsted

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator / frivillighedspilot
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk