Årets landsby

Årets landsby i Aabenraa Kommune anerkendes årligt. Her kan du se Årets landsby de seneste år og hvordan man indstiller til Årets landsby.

  Årets landsby vælges på baggrund af en særlig aktiv og engageret lokalbefolkning eller konkrete resultater fra større fællesprojekter eller udviklingstiltag. Med titlen følger 10.000 kr., som kommer fællesskabet til gode i landsbyen. Årets landsby kåres af Vækstudvalget for Land og By.

  Kriterie for, at blive Årets landsby

  • En landsby, som afspejler særligt lokalt engagement og udvikling eller som på anden vis har gennemført tiltag, der fremmer fællesskabet, herunder trivsel og bosætning i lokalområdet.
  • En landsby, der har gjort en stor indsats i løbet af det sidste år.
  • En landsby der er organiseret med et lokalråd eller lignende.

  Lokalråd kan indstille en kandidat til Årets Landsby 2020. Skriv maks. en side om, hvorfor landsbyen skal have prisen og send til landdistriktskoordinator Katrine Callesen. Fristen er den 30. oktober 2019. Hvis har en kandidat du mener fortjener prisen, så kontakt dit lokalråd eller landdistriktskoordinatoren.

  Valget af Årets Landsby sker på baggrund af lokalrådenes indstillinger af kandidater til prisen. Det fælles udviklingsråd nominerer en kandidat, og så beslutter Vækstudvalget for Land og By, hvem Årets landsby bliver.

  Årets landsby 2019 er Nr. Hostrup og omegn

  Titlen skyldes det store lokale engagement, som er med til at skabe et attraktivt lokalsamfund, hvor folk flytter til. Der er stor lokal opbakning til foreningerne og de aktiviteter der sættes i gang, der tænkes langsigtet og ambitiøst for et forholdsvist lille lokalsamfund med ca. 450 borgere. Nr. Hostrup Hus er et eksempel på et større fælles lokalt projekt, som har haft op mod 150 forskellige frivillige engageret. Det fællesudviklingsråd kalder det ”Fællesskabets triumf”.

  Årets Landsby

  • 2018: Felsted
  • 2016-2017: Rens
  • 2015: Bolderslev
  • Tidligere år: Varnæs-Bovrup, Holbøl, Fårhus, Hellevad, Ravsted

  Kontaktperson

  Katrine Callesen, landdistriktskoordinator / frivillighedspilot
  Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk