Det fælles udviklingsråds pulje til lokalsamfund

Lokalsamfund kan søge puljemidler til mindre aktiviteter og tiltag til gavn for deres lokalsamfund. Der er mulighed for at søge løbende så længe der er midler i puljen, senest frem til 1. december 2020.
Frister i 2021 er 1. februar og 1. september.

 

Kommunens lokalsamfund og landsbyer kan søge "Det fælles udviklingsråds pulje" (tidligere Landsbyrådets pulje). Puljen er oprettet med ønske om at understøtte landdistrikterne og de frivillige lokale kræfter, der er med til at påtage sig et ansvar i forhold til at få ting til at ske lokalt. Formålet er at støtte de mindre byer og landområder i deres sociale og fysiske udvikling, sådan områderne fortsat kan tilbyde trygge og attraktive rammer at leve og bo i.

Det fælles udviklingsråd varetager puljen, som er på 65.000 kr. i alt. Der uddeles midler fra puljen to gange om året og beløbene er typisk på 5-10.000 kr. Puljen kan kun søges af lokalsamfund i Aabenraa Kommune. Du kan finde yderligere oplysninger om puljen i linket til retningslinjen her på siden.

Næste frist for puljen er 1. september 2020.

Har du spørgsmål vedrørende puljen er du velkommen til at kontakte formanden for Det fælles udviklingsråd eller landdistriktskoordinatoren.

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator / frivillighedspilot
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk