Det fælles udviklingsråds strakspulje til lokalsamfund

Lokalsamfund kan søge puljemidler til mindre aktiviteter og tiltag til gavn for deres lokalsamfund. Frister i 2023 er forventet 1. februar, 1. maj, 3. september og 1. november.

 

Kommunens lokalsamfund og landsbyer kan søge "Det fælles udviklingsråds strakspulje". Puljen skal fremme de lokales mindre og hurtigt gennemførte aktiviteter og projekter i Aabenraa Kommunes landdistrikter til gavn for en større gruppe borgere. Puljen er oprettet med ønske om at understøtte landdistrikterne og de frivillige lokale kræfter, der er med til at få ting til at ske lokalt. Formålet er således at støtte de frivillige i de mindre byer og lokalsamfund i deres områdes sociale og fysiske udvikling, så områderne fortsat kan tilbyde trygge og attraktive rammer at leve og bo i.

Puljen støtter mindre projekter, som kan gennemføres indenfor seks måneder.

Det fælles udviklingsråd varetager puljen, som er på 65.000 kr. i alt. Der uddeles midler fra puljen fire gange om året, eller så længe der er midler i puljen. Tilskudsbeløbene er typisk på 5-10.000 kr. Puljen kan kun søges af foreninger i Aabenraa Kommune. Du kan finde yderligere oplysninger om puljen i linket til retningslinjen her på siden. 

Har du spørgsmål vedrørende puljen er du velkommen til at kontakte formanden eller næstformanden for Det fælles udviklingsråd eller landdistriktskoordinatoren.

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk

Kontakt vedr. puljen
Formand Det fælles udviklingsråd
Severin Sivesgaard
Sivesgaard@yahoo.dk
23 64 01 72

Næstformand i Det fælles udviklingsråd
Peder J. Jensen
peder@pramhuset.dk