Ellevilde Egne

10 lokalsamfund i Aabenraa Kommune har fra 2020 arbejdet med, hvordan de kan være med til at skabe mere vild natur og biodiversitet.

Ellevilde Egne er et projekt igangsat af Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund. Projektet sætter fra 2020 fokus på, hvordan lokalsamfundene med mere vild natur kan hjælpe de vilde bier og andre insekter, fugle og pindsvin. Det fælles udviklingsråd har fået midler fra Udviklingspuljen til lokalsamfund til 10 forløb.

Forløbet består af

 • Lokalt oplæg med biolog Katrine Turner fra Vildskab. Her får borgerne større viden om, hvordan de lokalt kan gavne den danske natur i egne haver og fælles arealer. Oplæg annonceres lokalt.
 • En workshop giver derefter interesserede borgerne i lokalsamfundet mulighed for sammen med Katrine Turner at udvikle konkrete tiltag og en plan for, hvordan det kan gøres bedst muligt i det pågældende lokalsamfund.
 • Lokalsamfundet får heraf et godt afsæt for at danne lokale fællesskaber og igangsætte konkrete tiltag omkring den vilde natur i lokalsamfundet.

De ti lokalråd, som er eller har været med i projektet er

 • Holbøl og Omegns Borgerforening - Forløb afholdes i efteråret 2021
 • Løjtland Fællesråd - Der afholdes offentlig workshop om biodiversitet i haven i Løjt Børnehus den 11. september
 • Bjerndrup Udviklingsråd - Forløb afsluttet og projekter iværksat i 2021
 • Borgerforeningen for Bylderup Bov - Ålandet - Forløb afsluttet og projekter iværksat i 2021
 • Bov Lokalråd - Lokalforeningen Frøslev Padborg - Forløb afsluttet og projekter iværksat i 2021
 • Felstedegnens Borgerforening - Forløb afsluttet og projekt iværksat i 2021
 • Genner Lokalråd - Forløb afsluttet og projekt forventes iværksat i 2021
 • Ravsted Sogns Borgerforening - Forløb afsluttet og projekt iværksat i 2021
 • Ensted Sogns Lokalråd - Forløb afsluttet og projekter iværksat i 2021
 • Bolderslev Lokalråd - Forløb afsluttet i 2020

Du kan være med til at fremme biodiversiteten i dit lokalsamfund, hvis du er interesseret, så kontakt dit lokalråd og hør mere om, hvad de har arbejdet med eller har i tankerne. Du er også velkommen til at kontakte landdistriktskoordinator Katrine Callesen, sekretær for Det fælles udviklingsråd.

Projektet er et samarbejde mellem Det fælles udviklingsråd, lokalrådene og Katrine Turner, Vildskab

Formålet med projektet er at give en større forståelse for, hvad der skal til, for at gavne den danske natur især i og omkring beboelser og grønne fællesarealer i lokalsamfundene. Ved at etablere flere vilde naturområder i og omkring bebyggede områder, bliver der lavet levesteder til vores trængte natur, samtidig vil det give områdernes borgere flere og større naturoplevelser helt tæt på. Derudover, sigter projektet mod at oprette lokale fællesskaber omkring udvikling og oplevelser i den nære vilde natur.

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator / frivillighedspilot
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk