Frivilliges vedligehold af grønne arealer

Mange frivillige i lokalsamfund i landdistrikterne yder en indsats for at vedligeholde grønne arealer og stier.
Her kan du læse om muligheden for en aftale med Driftsenheden om supplerende vedligehold af kommunalt ejede arealer og driftstilskud til grønt vedligehold.

Aftale om supplerende vedligehold af kommunalt ejede grønne arealer

I mange lokalsamfund er der kommunalt ejede grønne arealer, som er offentligt tilgængelige. Flere lokalråd og borgerforeninger ønsker at supplere det kommunale serviceniveau og forskønne lokalområdet. Det initiativ vil kommunen gerne imødekomme og det er derfor muligt at indgå en aftale med Driftsenheden.

Driftsenheden indgår aftaler med lokalråd eller borgerforening, der repræsenterer et større lokalområde. Det er typisk de lokalråd, som er med i Det fælles udviklingsråd. Vi opfordrer derfor lokale foreninger, som er interesserede i en aftale om at kontakte deres lokalråd og til lokalt at gå sammen om en aftale.

Kontakt Driftsenheden, hvis jeres lokalråd er interesseret i at indgå en aftale på kommunalt ejede grønne arealer.

  • Kontaktperson: Otto Verner Petersen, 73 76 75 00 / ovp@aabenraa.dk

Tilskud til udstyr

Lokalråd eller borgerforeninger, der repræsenterer et større lokalområde kan også søge om tilskud i Landdistrikternes materialepulje til køb af udstyr til drift og vedligehold af kommunalt ejede fælles grønne områder. Det forudsætter at de indgår en aftale med Driftsenheden, se ovenfor.

Læs mere under Landdistrikternes materialepulje.

Driftstilskud til frivilliges grønne vedligehold af offentligt tilgængelige arealer

Vækstudvalget for Land og By besluttede i januar 2020 at give mulighed for et grønt driftstilskud. Det er en håndsrækning til frivillige, som er knyttet til lokalråd og som i Aabenraa Kommunes lokalsamfund gør en ekstra indsats for at supplere og vedligeholde de offentligt tilgængelige arealer.

Tilskuddet kan søges af lokalråd og lignende borgerforeninger, som repræsenterer et større lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter. Det er typisk de lokalråd, som er med i Det fælles udviklingsråd. Vi opfordrer derfor lokale foreninger, som er interesserede om at kontakte deres lokalråd og til at gå sammen om at søge tilskud.

Driftstilskuddet kan søges til vedligehold af offentligt tilgængelige arealer til gavn for lokalområdet, det er både kommunale, private og foreningsarealer. Det kan eks. være jeres lokale fælles park. Der kan ydes et tilskud til de enkelte lokalråd på 2.000 kr. pr. år til drivmidler, reservedele, handsker mm.

Hvordan søger I:

  • Tilskuddet kan søges sammen med Grundtilskudspakken til lokalråd senest den 20. august 2020
    • I skal vedhæfte et kort over de arealer, som I vedligeholder og notere, hvem der ejer arealet
    • Hvis I allerede har en aftale med Driftsenheden behøver I ikke medsende et kort.
  • I kan forvente svar på jeres ansøgning indenfor 14 dage til en måned efter ansøgningsfristen.
  • Tilskud udbetales hurtigst muligt efter tilsagn fra kommunen.

Læs mere i retningslinjen til højre.

I kan læse om Grundtilskudspakken og søge tilskud via kommunens ansøgningssystem.

Tips til at udarbejde et kort over de arealer I vedligeholder

Når I søger tilskud har vi brug for et kort, som viser hvilke arealer I vedligeholder. I kan bruge Aabenraa Kommunes kort til at udarbejde et kort over de arealer, som I vedligeholder. I kan også se, hvilke arealer der er offentligt tilgængelige.

Find kort og vejledninger.

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator / frivillighedspilot
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk