Grundtilskuds­pakke til lokalråd

Aabenraa Kommune vil være med til at skabe gode rammer for lokalråd og borgerforeninger, som skaber attraktive lokalsamfund og er bindeled til Aabenraa Kommune. Vækstudvalget for Land og By har besluttet at give lokalråd en håndsrækning via en grundtilskudspakke.

Lokalråd er med til at skabe attraktive lokalsamfund via fælles kommunikation, legepladser, initiativer for tilflyttere og fællesarrangementer. Det giver faste udgifter til forsikring, hjemmeside, julebelysning, legepladsinspektion, tilflyttergaver mm. Vækstudvalget for Land og By vil gerne imødekomme den indsats via en grundtilskudspakke.

Lokalråd og borgerforeninger, som repræsenterer et større lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter og er repræsenteret i Det fælles udviklingsråd, kan i 2020 søge Aabenraa Kommune om tilskud i grundtilskudspakken.

Grundtilskudspakken består af følgende tilskudsmuligheder:

I retningslinjen for grundtilskudspakken kan I læse om kriterierne for tilskuddene.

Ansøgning

Lokalråd og borgerforeninger i målgruppen kan sende en ansøgning senest torsdag den 20. august 2020.

Tilskuddet søges via kommunens ansøgningssystem.

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator / frivillighedspilot
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk