Løjt Kir­keby om­råde­for­nyel­ses­puljer

Som en del af områdefornyelsen i Løjt Kirkeby er der afsat penge til 2 puljer, som kan støtte lokale projekter og arrangementer. "Pulje til små projekter og arrangementer" og "Pulje til afprøvning". Puljerne kan søges i perioden 2017 - 2021. Læs mere om mulighederne herunder.

Baggrund 

Fra 2017 til og med 2021 gennemføres der områdefornyelse i Løjt Kirkeby. En del af områdefornyelsens penge er prioriteret til 2 puljer der kan støtte mindre projekter og arrangementer i byen. På denne side kan du finde information om puljerne . 

Information om den samlede områdefornyelse kan findes på siden Områdefornyelse Løjt Kirkeby.

Lokal puljefordeling

Fra maj 2019 til og med april 2020 fordeles puljerne af en lokal puljegruppe under Løjtland Fællesråd. Har du en ide skal du derfor henvende til Løjtland Fællesråd med din ansøgning.

Den lokale fordelingspraksis gennemføres i første omgang som et 1-årigt forsøg. Derefter vurderes om ordningen skal fortsætte resten af områdefornyelsesperioden. 

Hvem kan søge puljerne? 

Begge puljer kan søges af lokale borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører samt af den kommunale forvaltning Kultur, Miljø & Erhverv.