Løjt Kir­keby om­råde­for­nyel­ses­puljer

Som en del af områdefornyelsen i Løjt Kirkeby er der afsat penge til 2 puljer, som kan støtte lokale projekter og arrangementer. "Pulje til små projekter og arrangementer" og "Pulje til afprøvning". Puljerne kan søges i perioden 2017 - 2021. Læs mere om mulighederne herunder.

Lokal puljefordeling

Fra maj 2019 til og med december 2021 fordeles puljerne af en lokal puljegruppe under Løjtland Fællesråd. Har du en ide skal du derfor henvende til Løjtland Fællesråd med din ansøgning se mere på lojtland.dk

Baggrund

Aabenraa Kommune og Løjtland Fællesråd samarbejder om fordeling af puljens midler. På baggrund af erfaringer fra puljearbejdet er samarbejdsaftalerne løbende justeret med det formål at fremme det lokale engagement i puljernes anvendelse. 

Med baggrund i erfaringerne fra Løjt Kirkeby blev der I 2019 og 2020 gennemført et fælles forsøg for puljeadministration i Løjt Kirkeby og 2 andre områdefornyelser. Forsøget omfattede oprettelsen af en lokal puljegruppe uden kommunal deltagelse og med flere lokale medlemmer end tidligere. Puljegruppen fik med aftalen høj grad af beslutningskompetence for puljens fordeling, mulighed for selv at igangsætte puljeprojekter og fokus på at spille en aktiv hjælpende rolle for lokale ansøgere. På baggrund af de gode erfaringer fra forsøget fortsætter denne model, med enkelte justeringer, i resten af projektperioden.

Kontaktperson

Anna Bruhn Clausen, planlægger
Tlf.: 7376 7627 - abc@aabenraa.dk