Udviklingspulje for lokalsamfund i landdistrikterne

I 2021 har lokale foreninger mulighed for at søge støtte til nye initiativer, som skaber langsigtet udvikling og gør det mere attraktivt at bo og bosætte sig i Aabenraa Kommunes lokalsamfund og landdistrikter.
Der er frist den 5. april og såfremt der er flere midler forventes en frist 1. september 2021.

Puljen skal

 • styrke fællesskaber.
 • styrke samarbejde på tværs af lokalsamfund.
 • kvalificere nye lokale projekter, som skaber lokaludvikling.
 • understøtte langsigtede og nytænkende projekter.
 • understøtte bæredygtige initiativer i lokalsamfundene.

Puljen støtter

 • Procesaktiviteter - der støtter en lokal proces der fremmer samarbejde mellem borgere, foreninger og/eller lokalsamfund.
 • Forprojekter - der kvalificerer og understøtter langsigtede projekter.
 • Rådgivning til lokale anlægsprojekter.
 • Projekter der kombinerer ovenstående. 

Hvem kan søge

 • Lokalråd og borgerforeninger, som repræsenterer et større lokalsamfund i Aabenraa Kommune og frivillige foreninger.
 • Det lægges vægt på, at der er et bredt samarbejde mellem flere lokale parter for at sikre bred opbakning, at der er en anbefaling fra lokalråd og at projektet har et almennyttigt formål.
  • Se link til oversigt over lokalråd i højre side.
 • Følgende kan ikke søge:
  Foreninger i Aabenraa, Rødekro, Høje-Kolstrup, Styrtom og Hostrupskov, da de er en del af by-båndet Aabenraa-Rødekro.

Hvordan og hvornår søges puljen

 • Frist for puljen er den 5. april og forventet den 1. september 2021, såfremt der er midler og foreningerne kan forvente svar efter ca. to måneder.
 • Mindre beløb op til 30.000 kr. kan søges løbende.
 • Puljen søges via ansøgningsskemaet, der vedlægges budget, samt tilbud fra ekstern konsulent/ rådgiver, hvis det er aktuelt. (Se dokumenter i højre side)
 • Ved beløb over 100.000 kr. skal der vedlægges en tids- og handleplan.
 • Der kan søges til projekter på minimum 5000 kr.
 • Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et gyldigt CVR-nummer med en tilknyttet NEM-konto.

Læs mere om rammer og kriterier for puljen under Retningslinjer for Udviklingspulje for lokalsamfund under relaterede filer. Vi anbefaler, at du læser dem, inden du søger.

Kontakt endelig landdistriktskoordinator Katrine Callesen, så vi kan drøfte jeres ide eller hvis du har spørgsmål til puljen.