Om ansættelsen og vores krav og forventninger til dig

Bliv en del af holdet og søg ind som kontorelev ved Aabenraa Kommune

Måske er det DIG, vi har brug for.

Fakta om uddannelsen og hvordan du kommer med på holdet

  • Du kan søge ind som elev, hvis du har gennemført et EUX-forløb med kontor som fagretning. Det er en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, og du bliver derfor både faglært inden for kontor og opnår generel studiekompetencer
  • Har du en HHX, kan du søge direkte ind som elev. Har du en STX eller en HF, skal du supplere med en EUD-student på 5 uger, som du gennemfører på en handelsskole.
  • Har du en HG, kan du søge ind som elev, hvis der på dit eksamensbevis er anført "Offentlig administration".
  • Elevtiden varer to år, hvis du er under 25 år. Hvis du er 25 år eller derover, kan forløbet være lidt kortere. Det afhænger af dine teoretiske og praktiske forudsætninger og bliver afklaret ved en realkompetenceafklaring på din handelsskole.
  • I elevtiden er der inkluderet 13-15 ugers skoleophold på IBC, der bliver afsluttet med en fagprøve.
  • Du får løn under hele din elevtid - også når du er i skole.
  • Vi ansætter 6 kontorelever årligt, der begynder den 1. september. Du kan se stillingsopslaget fra midten af december på blandt andet Aabenraa Kommunes hjemmeside eller på Elevportalen.dk

Hvorfor vælge kontoruddannelsen?

Vi tager udgangspunkt i, hvilke talenter du har og tager så vidt muligt højde for dine interesser, ønsker og kompetencer. Du bliver placeret i de afdelinger, hvor både du og kommunen får størst udbytte.

Dine ledere og kollegaer er gode til at se mulighederne netop i DIG, og hvordan de kan få det bedste resultat ud af din uddannelse. Det giver dig gode kort på hånden, når du efterfølgende skal finde job.

Hvis du bliver ansat i Aabenraa Kommune efter din uddannelse, er der mange muligheder for at videreuddanne dig. Uddannelsen er ligeledes et godt springbræt til både at få job i andre offentlige og private virksomheder eller til at forsætte på en videregående uddannelse.  

Hvor finder du stillingsannoncen?

Stillingsannoncen finder du på Aabenraa Kommunes hjemmeside og på Elevportalen.dk Der vil ligeledes være opslag på IBC.

 

 

Kontaktperson

Annette Havmand, udviklingskonsulent
Tlf.: 7376 7162 - ahav@aabenraa.dk