Vi samarbejder med IBC Aabenraa

Aabenraa Kommune har et godt samarbejde med IBC, hvor eleverne er på skole. Her kan du læse om skolen og den teoretiske del af uddannelsen. Du kan også læse, hvad en af eleverne har oplevet i skoleforløbet,

Vi har et godt samarbejde med IBC Aabenraa, hvor du som kontorelev er 15 uger på skole i løbet af dit uddannelsesforløb. Du kan læse mere om skolen og den teoretiske del af uddannelsen på hjemmesiden ibc.dk

En af eleverne fortæller:

Jeg er første års elev i forvaltningen Social & Sundhed i afdelingen Ledelse & Udvikling.
Jeg har netop afsluttet mit første skoleophold på IBC Aabenraa, hvor de fleste af vores skoleforløb foregår. Dog foregår nogle af vores kommende valgfag på IBC Kolding.

På vores første skoleforløb har vi haft mange forskellige opgaver, og vi har lært mange forskellige ting, som vi kan bruge i vores daglige arbejde. Vi har haft forskellige fag, lige fra psykologi og samarbejde, hvor vi lærte om det gode arbejdsmiljø og motivation, til fag som forvaltningsret, hvor vi lærte meget om paragraffer og retningslinjer. Det er to vidt forskellige fag, og alle vores fag i løbet af skoletiden er med til at skabe værdi og mening til vores arbejde.

På skoleopholdene er det ikke kun os elever fra Aabenraa Kommune, der deltager, men også elever fra andre offentlige organisationer. Her på vores første skoleophold var der elever fra Sygehus Sønderjylland, Familieretshuset, Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune.

At vi var så mange elever og kommer fra forskellige arbejdspladser, er med til at gøre oplevelsen/skoletiden meget mere spændende og sjov. Vi elever har alle gjort en stor indsats for at skabe relationer på tværs af arbejdspladserne og har derfor også afholdt arrangementer udenfor skoletiden. Vi har blandt andet været ude at bowle.

Vores lærere er samtidig også dygtige til og opmærksomme på, at vi arbejder i grupper på tværs af arbejdspladserne. Dette giver mulighed for, at vi kan  snakke med eleverne fra de andre arbejdspladser, og det er med til, at alle elever får en god mulighed for at få et indblik i hinandens dagligdag.

I vores studiegrupper fik vi chancen for at komme ud at se hinandens arbejdspladser og høre, hvad de andre elever arbejder med. Min gruppe og jeg  besøgte Haderslev Kommune, Familieretshuset og Aabenraa Kommune.

Igennem hele det første skoleophold skulle vi skrive en afsluttende opgave, som vi skulle fremlægge. Opgaven indeholdt alle de fag, vi har arbejdet med igennem det første skoleophold. Casen blev lavet sammen med vores studiegruppe. Den sidste dag, vi var i skole, var vi oppe at fremlægge foran klassen, og vi fik derefter feedback.

Kontaktperson

Annette Havmand, ledelseskonsulent
Tlf.: 7376 7162 - ahav@aabenraa.dk