Praktikken

Aabenraa Kommune benytter praktikinstitutioner inden for både almen- og specialområdet.

I Aabenraa Kommune kommer PAU-elever i praktik i forskellige institutioner, og skal gerne beskæftige sig med forskellige aldersgrupper for at give eleven mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer. Derfor kan praktikken komme til at ligge i både voksen- og børneområdet.
Den 1. og 2. praktikperiode vil være i en institution på almenområdet. Det kan være i daginstitutioner og skoler/SFO.
Den 3. praktikperiode vil være på specialområdet. Det kan være i f.eks. døgninstitutioner med børn og unge med særlige behov, eller børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne på væresteder, i aktivitet- og botilbud og institutioner, samt borgere i eget hjem.

Praktikpladsen skal give forskellige og varierede erfaringer med målgrupper i dag- og døgninstitutioner, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud.

Aabenraa Kommune sørger for at finde en praktikplads, når du er ansat.

 

 

Kontaktperson

Jane Hammelsvang Clausen, uddannelseskoordinator
Tlf.: 7376 6259 - jhc@aabenraa.dk