Hvordan bliver jeg social- og sundheds­assistent?

Som social- og sundhedsassistentelev lærer du at tilrettelægge og udføre omsorgsopgaver og aktiverende, rehabiliterende arbejde – blandt andet stimulering af fysiske, psykiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere.

  Social- og sundhedsassistentuddannelsen

  Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer til  2 år 9 måneder og 3 uger. I januar og august starter ordinære elever. De har social- og sundhed Grundforløb 2, og er ikke forud uddannet social- og sundhedshjælper. Der er 3 praktikperioder, som vil være på plejehjem eller i hjemmeplejen (40 uger), i psykiatrien (18 uger) og på sygehus eller kommunal praktik (40 uger).

  Der er mulighed for merit, når du er over 25 år eller/og du er uddannet social- og sundhedshjælper, samt hvis du som social- og sundhedshjælper har 8 måneders praktik. I april og august starter merit elevhold. De er i Forvejen uddannede social- og sundhedshjælpere kan få merit så uddannelse længden er 2 år 3 måneder og 2 uger. Der er 3 praktikperioder, som vil være på plejehjem eller i hjemmeplejen (20 uger), i psykiatrien (18 uger) og på sygehus eller kommunal praktik (40 uger).

  EUX velfærd

  EUX Velfærd giver både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse til social- og sundhedsassistent med en uddannelses længde 4 år og 6 måneder for SOSU-assistent.

  Annette Kjær-Jensen

  Kontaktperson

  Annette Kjær-Jensen, uddannelseskoordinator
  Tlf.: 7376 7748 - akp@aabenraa.dk