Påbygning - Supplement til SOSU uddannelserne

  Påbygning på social- og sundhedsuddannelserne:

  Social og sundhedshjælper Uddannelsen:
  Du kan vælge erhvervsrettet påbygning i op til 4 uger i følgende emner:

  • Kost og motion til udsatte grupper (1 uge)
  • Mødet med borgeren med psykisk sygdom (1 uge)
  • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed (1 uge)
  • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende (1 uge)

  Påbygning ligger i slutningen af din 2. praktik

  Social og sundhedsassistent uddannelsen:
  Du kan supplere dine kompetencer med påbygning i op til fire ekstra skoleuger på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

  Du kan vælge erhvervsrettet påbygning i følgende valgfrie uddannelsesspecifikke fag:

  • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling (2 uger) i praktik 3
  • Smertelindring ved fysiske og/eller psykiske lidelser (2 uger) i praktik 2 

  Det vil fremgå af dit skolebevis, om du har taget uddannelsen med påbygning.