Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Grundkort, luftfoto og temakort

Her kan du se grundkort, matrikelkort, luftfoto og kommunens temakort, som bruges i sagsbehandlingen.
Vælg det emne herunder, du vil se på kort og klik på linket.

Hurtig visning af grundkort

Kort med muligheder

Grundkort og luftfoto.
Her kan du se kort, matrikelkort eller luftfoto over et område i kommunen eller din ejendom.

Alle kommunes temakort.
Her får du adgang til mere end 200 temakort. Vælger du dette, så vær opmærksom, på at kortprogrammet i dette tilfælde fungerer bedst på en pc.

Herunder har vi samlet de temakort, som oftest efterspørges:

Veje, vintervedligeholdelse og trafik

Vedligehold af vandløb

Vedligehold af grønne arealer

Kommunens planlægning

Kort til brug for entreprenører

Landdistrikter

Lidt om kort-programmet

Kort-programmet tilbyder forskellige muligheder afhængigt af om du benytter en iPad/tablet eller en pc.
På en iPad eller tablet, kan du tænde og slukke for temakortene og søge adresser.
På en pc er der flere muligheder. Du kan printe kort, forespørge hvad der gælder for din ejendom og foretage søgninger, f.eks. ved at søge på matrikelnummer.

Ofte stillede spørgsmål

 • Grundkortet er et detaljeret kort som bl.a. indeholder bygninger, kørebanekanter, hegn og træer. Det tegnes ud fra luftfotos og ajourføres hvert 3. år. Grundkortet over Aabenraa Kommune er senest ajourført i 2012. Det betyder, at der kan være sket ændringer, som endnu ikke fremgår af kortet.

  Du skal være opmærksom på, at bygninger er registreret ved tagudhæng og dermed ikke ved husets sokkel.

  Højdekurvene på kortet er lavet ud fra data i Danmarks Højdemodel. Højdemodellen indeholder informationer om terrænets højde over havniveau. Data er indsamlet ved en landsdækkende laserskanning fra fly, som blev gennemført i perioden 2005 – 2007. Ud fra denne skanning er der automatisk blevet genereret højdekurver.

  Topografiske kort er landkort med en kartografisk præsentation af jordoverfladen og genstande på denne. Almindeligvis fremstilles topografiske kort i målforhold fra 1:25.000 til 1:200.000. Fra vores hjemmeside har du mulighed for at se digitale topografiske kort fra Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) i målforhold Geodatastyrelsen fra 1:25.000 til 1:200.000.

  Du kan også se historiske kort, som er ”gamle papirkort”, der er blevet digitaliserede.

 • Nej. Det er forholdene i marken der afgør hvor skellet går, f.eks. skelpæle eller hegn. Skellenes placering, som du ser dem på matrikelkortet, er kun vejledende. Ønsker du at få påvist den korrekte placering af skel for din grund, skal du kontakte en landinspektør. Det er landinspektøren, der har myndighedsopgaven på dette område, og udgiften skal du selv betale.

  Matrikelkort er et administrativt kort over skellenes beliggenhed. Hovedparten af skellene er digitaliseret efter gamle matrikelkort. Nye opmålinger og udstykninger indlægges digitalt. Hvis man sammenligner matrikelkortets beliggenhed af skel med luftfoto eller grundkort, kan der være uoverensstemmelser.

 • Du må gerne kopiere alle de kort, der er adgang til og bruge dem frit til alle formål.

  Til gengæld skal du være opmærksom på, at det er ophavsret på luftfotoene. Det betyder at de ikke må printes eller kopieres til erhvervsmæssig brug uden særlig tilladelse fra leverandøren, som er Cowi. Læs mere om ophavsrettigheder på Cowis hjemmeside.

 • Aabenraa Kommunes temakort viser de informationer, vi lægger til grund for afgørelser og beslutninger om planlægning og sagsbehandling. Temakortene er registreringer, f.eks. hvor der er beskyttet natur, eller områdeudpegninger f.eks. fjernvarmeområder.

  Når du åbner kortet får du mulighed for at tænde og slukke for temaerne og du kan dermed se om et givent område er berørt at de enkelte temaer.

  Temakortene er kun vejledende og kan ikke anvendes som juridisk dokumentation.

  Har du brug for specifikke oplysninger, bør du kontakte den relevante faglige afdeling.

  Kontakt Aabenraa Kommune på 7376 7676 eller post@aabenraa.dk.

Kontaktperson

Kirsten Strandbygård Reichstein, teknisk assistent
Tlf.: 7376 7128 - ksr@aabenraa.dk

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid