Kender du et barn, der mistrives

Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier med særlige behov. Hjælpen kan være af forskellig art, alt efter hvilke behov det enkelte barn eller familie har.

Læs mere i folderen ”Kender du et barn, der mistrives?