Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Miljøvagt

Ved akut forurening - så ring 112

Slå alarm - hvis du ser spild af olie, kemikalier, gylle eller spildevand på jorden, i vandløb, i sø eller i havet.

F.eks. oliehinder, døde fisk, kraftig lugt, ændret farve af jord.

  Akut forurening - hvad er det?

  En akut forurening kan være enten spild, eller at der er ledt olie, kemikalier, gylle eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet. Forureningen kan stamme fra f.eks. virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg eller skibe. Tegn på forurening kan bl.a. være oliehinder, kraftig lugt, ændret farve af jord/vand eller døde fisk. 
  Opdager du en akut forurening, er det vigtigt at alarmere hurtigt. Det gør du ved at ringe 112, så forureningen kan blive stoppet og skaderne begrænset.

  Hvad gør du? 

  Hvis du er vidne til et forureningsuheld, eller du opdager en akut forurening, så ring til:

  • Alarmcentralen på 112
  • Meld forureningsuheld
  • Opgiv navn, adresse og telefonnummer
  • Oplys om uheldsstedet
  • Oplys om omfanget af forureningen

  Alarmcentralen på 112 tilkalder:

  • Politi
  • Brandvæsen
  • Miljøvagt
  • Kommune

  Miljøvagten bliver tilkaldt af Alarmcentralen og udgør sammen med politi, brandvæsen og andre myndigheder det sønderjyske beredskab.
  Miljøvagten er bemandet af medarbejdere fra kommunens tekniske forvaltning og har til opgave at begrænse skader på miljøet så effektivt som muligt.

  Miljøvagten råder over måle- og prøvetagningsudstyr og er parat til at rykke ud alle årets dage.

  Ved forureningsuheld skal Miljøvagten:

  • Opspore kilden til forureningen
  • Sikre at forureningen bliver stoppet
  • Rådgive indsatslederen (brandinspektøren)
  • Indsamle bevismateriale til evt. retsligt efterspil
  • Udstede evt. påbud
  • Efterkontrollere forureningsstedet

  Kontaktperson

  Torben Hansen, biolog
  Tlf.: 7376 7358 - tha@aabenraa.dk

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid