Borger­vejleder

Du kan søge hjælp hos Aabenraa Kommunes borgervejleder, hvis du har svært ved at finde rundt i regler, forstå en afgørelse eller blot er usikker på hvor eller hvordan du skal henvende dig for at komme videre med din sag.

Det er et gratis tilbud til borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune at kontakte vores borgervejleder. Du har mulighed for at henvende dig til borgervejlederen, hvis du oplever, at det er svært at finde vej gennem det kommunale system eller hvis du har brug for hjælp til at forstå breve, klagevejledninger eller andre informationer fra kommunen. Her er det borgervejlederens opgave, at være en god og tryg samarbejdspartner for dig samt være et bindeled til kommunen.

Vores borgerleder kan:

  • guide og vejlede dig
  • hjælpe med at forstå information fra Aabenraa Kommune og andre offentlige myndigheder
  • hjælpe med at forstå klagevejledninger og hjælpe dig med at finde vej til rette klageinstans
  • formidle kontakten til rette sagsbehandler, afdeling eller kontor.

Borgervejlederen kan ikke:

  • lave konkret sagsbehandling eller behandle din klage over f.eks. sagsbehandlingstid, personalets optræden, politiske beslutninger m.m.
  • vurdere det faglige indhold i en afgørelse
  • lave en myndighedsafgørelse eller træffe en beslutning for dig
  • hjælpe med sager om ansættelsesforhold

Aabenraa Kommunes borgervejleder hedder Lene Cathrine Tourlin Kolte. Du er velkommen til at kontakte hende via mail eller telefonisk. Hvis du har behov for en personlig samtale, skal du lave en aftale på forhånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgervejleder

Borgervejleder, Lene Cathrine Tourlin Kolte

Telefon: 73 76 70 83
Mail: borgervejleder@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Mobil: 2345 1447

Træffetider:
Tirsdag, kl. 09.30 - 11.30
Onsdag, kl. 09.30 - 11.30
Torsdag, kl. 14.30 - 16.30