Forvaltninger og stabe

Aabenraa Kommunes administration er organiseret i fire fagforvaltninger og en stabsfunktion.

  Børn & Skole
  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Jobcenter & Borgerservice
  Kallemosen 20, 6200 Aabenraa (Jobcenter)
  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa (Borgerservice)

  Kultur, Miljø & Erhverv
  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Staben
  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Social & Sundhed 
  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Kontaktinfo

  Aabenraa Kommune

  Telefon: 7376 7676
  Mail: post@aabenraa.dk