Forvalt­ning­er og stabe

Aabenraa Kommunes administration er organiseret i fire fagforvaltninger og en stabsfunktion.

Børn og Kultur
Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

Jobcenter & Borgerservice
Kallemosen 20, 6200 Aabenraa (Jobcenter)
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa (Borgerservice)

Plan, Teknik & Miljø 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

Staben
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

Social & Sundhed 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

Kontaktinfo

Aabenraa Kommune

Telefon: 7376 7676
Mail: post@aabenraa.dk