Jobcenter Aabenraa

Covid-19 information om åbningstider for personlige henvendelser:

Fra torsdag 17. december 2020, er Jobcenter Aabenraa fremover kun åbnet for personlig fremmøde efter aftale.

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Ydelseskontoret har lukket for henvendelser i perioden 10. maj – 24. maj 2021

Et nyt landsdækkende ydelsessystem skal indføres.

Derfor holder Ydelseskontoret på jobcenteret lukket for henvendelser fra den 10. maj til og med den 24. maj 2021.

Det vil igen være muligt at kontakte Ydelseskontoret fra den 25. maj 2021.

Hvad betyder det for dig?
På grund af overgangen har vi ikke adgang til systemet og kan ikke besvare spørgsmål eller behandle ydelsessager i perioden 10. maj til og med den 24. maj. Overgangen til det nye ydelsessystem har ikke betydning for sager om sygedagpenge.

Når overgangen til det nye system er gennemført må der forventes en længere sagsbehandlingstid for ydelsessager. Herudover kan der opstå travlhed på telefonerne, når Ydelseskontoret åbner for henvendelser igen efter den 24. maj.

Hvis du i forvejen modtager en ydelse i jobcenteret, vil du modtage din ydelse som normalt

 

Mail: jobcenter@aabenraa.dk
Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76


Telefontider i Jobcenteret:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Sagsbehandlerne træffes mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 09-10.
Torsdag mellem kl. 13-14.
Den øvrige telefontid bemandes af jobcenterets telefonvagter. Der vil altid være muligt at lægge eller indtale en besked.

Vi gør opmærksom på, at Ydelseskontoret-sygedagpenge kun træffes mellem kl. 09-10.