Digital post

Alle borgere i Danmark fra 15 år og opefter fået en digital postkasse, medmindre man er blevet fritaget.

Sikker og fleksibel

Digital post er personlig og sikker, fordi den er knyttet op på dit CPR-nummer og dit NemID.

Med en digital postkasse kan du:

  • læse din digitale post fra alle computere – også når du f.eks. er ude at rejse
  • nemt sende digital post til offentlige myndigheder
  • få samlet al din digitale post i samme postkasse
  • nemt findeadresserne på det offentlige i adressebogen
  • være sikker på, at kun du kan læse din private post

Hjælp til digital post

Har du brug for hjælp til at anvende din digitale postkasse, kan du få hjælp på rådhuset i Aabenraa og på bibliotekerne i Aabenraa, Bov, Felsted, Rødekro og Tinglev:

Rådhuset i Aabenraa

  • Personlig henvendelse i Borgerservice i Aabenraa i åbningstiden

Bibliotekerne i Aabenraa, Bov, Felsted, Rødekro og Tinglev

  • Personlig henvendelse i bibliotekernes åbningstid med betjening
  • Ring til dit lokale bibliotek og aftal møde med en bibliotekar (book en bibliotekar)
  • IT-caféerne på alle fem biblioteker

Lov om offentlig digital post

Ifølge Lov om Offentlig Digital Post vil du som borger fra 1. november 2014 modtage post fra offentlige myndigheder (f.eks. din kommune) i din digitale postkasse på borger.dk. Breve fra det offentlige sendt til din digitale postkasse har samme retsvirkning som breve, dokumenter mv., der sendes som papirpost. Du har pligt til at tjekke din digitale postkasse. Du kan få besked via mail og SMS, når der er kommet ny post til dig.

Flere oplysninger

Læs mere på www.borger.dk
Læs mere om Digital Post for virksomheder på www.virk.dk

Se en video på Youtube om digital post.