Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vores oplys­ning­er om dig

Du har ret til at se de dokumenter/oplysninger, som kommunen har om dig og bruger i sagsbehandlingen.

  Hvad kan du søge om aktindsigt i, og hvordan gør du?


  Hvis du ønsker oplysninger om dig selv:

  Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Aabenraa Kommune har om dig. Denne ret følger af persondataloven. Dette betegnes som egenacces, og betyder, at du som udgangspunkt kan se alle dokumenter, som kommunen har om dig.

  Du skal kontakte Byråds- og Direktionssekretariatet hvis du vil anmode om egenacces.
   

  Hvis du er part i en konkret afgørelsessag:

  Hvis du er part i en sag, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse, har du ret til at se sagens dokumenter. Dette følger af forvaltningsloven. Du er part i en sag, hvis du har en væsentlig, retlig og direkte interesse i sagens afgørelse.

  Ønsker du at anmode om aktindsigt i afgørelsessager, hvor du er part, så skal du rette henvendelse til den myndighed/afdeling/sagsbehandler, som behandler den konkrete sag.

  Hvis du ønsker oplysninger fra en konkret sag/emnesag, hvor du ikke er part:

  Alle har som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Denne ret følger af offentlighedsloven.

  Ønsker du at anmode om aktindsigt i en konkret sag, hvor du ikke er part, skal du rette henvendelse til den myndighed/afdeling/sagsbehandler, som behandler den konkrete sag.

  Generelle forhold:

  Der er ingen formkrav til, hvordan du skal søge om aktindsigt. Det kan ske via e-mail, brev, pr. telefon eller ved personlig henvendelse til kommunen.

  Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om aktindsigt.

  Din ansøgning om aktindsigt skal dog indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at kommunen kan finde den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i.

  Jo mere præcis du er i din beskrivelse af, hvad du ønsker aktindsigt i, jo nemmere og hurtigere vil kommunen kunne behandle din ansøgning. Du kan f.eks. oplyse titlen på sagen, du ønsker indsigt i, et cpr-nummer eller et journalnummer.

  For alle typer om aktindsigt gælder dog, at oplysninger om følgende ikke kan gives:

  • straffesager
  • interne dokumenter
  • personalesager, herunder sager om ansættelse og forfremmelse mv.

  Endvidere er aktindsigten begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger, samt oplysninger hvor det konkret skønnes, at der er væsentlige offentlige eller private forhold som vægter højere end din ret til aktindsigt.

  Er du i tvivl om, hvor du skal rette henvendelse vedrørende din anmodning om aktindsigt, kan du kontakte Byråds- og Direktionssekretariatet.

  Her kan du finde de relevante love:

  Persondataloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

  Forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

  Offentlighedsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299

  Kontaktperson

  Kis Æbeløe, administrativ medarbejder
  Tlf.: 7376 7345 - kae@aabenraa.dk

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid