Whistleblower­ordning

Folketinget har vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven træder i kraft den 17. december 2021.

Folketinget har vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven træder i kraft den 17. december 2021.

Ifølge loven skal alle arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte, etablere en intern whistleblowerordning.

Loven omfatter en række forhold som fx:

  • Overtrædelse af tavshedspligt
  • Misbrug af økonomiske midler
  • Tyveri
  • Svig
  • Underslæb, bedrageri og beskikkelse
  • Seksuel chikane
  • Anden grov chikane på arbejdspladsen.

Loven beskytter whistleblower mod bl.a. repressalier når der indberettes forhold som er blevet gjort bekendt i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter og oplysningen er omfattet af lovens anvendelsesområde.

I Aabenraa Kommune

Byrådet i Aabenraa Kommune har besluttet, at opgaven skal løses af en ekstern tredjepart.

Der er etableret en digital indberetningsportal ”Whistleblowerportalen” i samarbejde med Advokatfirma Horten.

Indberetninger er ikke anonyme, men whistleblowers beskyttelse er sikret.

Du kan lave din indberetning via dette link.

Du kan downloade årsberetningen 2022 for Aabenraa Kommune her