Fritidspas

Fritidspas er en mulighed for at opnå støtte til børns fritidsaktiviteter.

Ansøg via folkeskolen

Kontakt lederen af dit skoledistrikt, hvis du er interesseret i at søge om fritidspas til dit barn.

Information til foreninger

Når et fritidspas gives til et barn eller en ung, der ønsker at være en del af jeres forening skal I som forening kontakte barnets skole. Skolerne har modtaget et beløb, som de kan avende til fritidspas. Derfor skal foreningen sende en opkrævning til skolen, som så afregner direkte til foreningen.

For ansøgning:

Kontakt skolelederen på den lokale folkeskole.

For yderligere information kontaktes Hanne Weitling Jessen.
Mail: hwj@aabenraa.dk
Tlf. 7376 8700