Grænse­overskridende kultursamarbejde

Aabenraa Kommune har indgået en kulturaftale for perioden 2017-2020 med Haderslev, Sønderborg, Tønder, Region Syddanmark samt Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg.

Vi er også med i Interegprojektet KursKultur 2.0
Læs om, hvordan du kan søge midler og indgå i samarbejder på www.kulturfokus.dk - se link til højre.

  KULTURREGIONENS KULTURPOLITISKE VISION

  Kulturregion Sønderjylland-Schleswigs kulturaftale er en samarbejdsplatform, der ud over det nære regionale perspektiv også har en europæisk dimension. Aftalen bygger på tolerance, gensidig forståelse og det åbne samfund. Kulturaftalen bidrager til et frit kulturrum og vil involvere et bredt udsnit af borgerne i det dansk-tyske grænseland.

  Der skal udvikles en basis for talentudvikling, der favner både bredden og eliten. Kulturaftalen vil fremme dialogen mellem forskellige kulturer og skabe et rum for kulturmøder, for kommunikation og kunstnerisk udveksling.

  Med afsæt i historien, i særdeleshed folkeafstemninger og grænsedragninger i tiden omkring 1920, ønskes en dialog med andre grænseregioner for at drage nytte af de fælles erfaringer.  

  Kulturaftalen har to indsatsområder:

  1. TALENTUDVIKLING

  Mulighederne for, at borgerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kan udvikle deres kunstneriske talenter, skal fremmes. Der skal være et særligt fokus på børn og unge.

  MÅL:

  • Talentudvikling skal bidrage til, at regionens kulturelle særpræg styrkes, og at der også fremmes en forståelse for den vekselvirkning, der er mellem regionale, nationale og internationale kulturelle strømninger Kunstneriske talenter spottes og tilbydes bedre muligheder for at dygtiggøre sig i interessefællesskaber på tværs af grænsen.
  • De eksisterende og nye talentudviklingstilbud sammentænkes, så kulturregionens samlede tilbud udnyttes bedre og netværk etableres/styrkes.
  • Flere børn og unge oplever kultur og kunst på højt niveau og får forståelse for de kunstneriske fags høje faglighed.
  • De kunstneriske talenter får bedre muligheder for at præsentere deres kunnen. Up-coming miljøet udvikles.

  2. KULTUR GRÆNSELØS

  Indsatsområdet skal fremme en interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk.

  MÅL

  • Kunsten og kulturen bruges som en oplagt fælles platform for borgere på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed, så de kan mødes, udveksle erfaring, dele interesser, skabe dialog m.m.
  • Mangfoldighedens værdi synliggøres både indadtil og udadtil og opfattes som en berigelse for fællesskabet.
  • Aktiviteterne skal synliggøre, hvordan forskellige befolkningsgruppers særpræg gennem tiderne har været med til at præge områdets kulturelle udvikling.
  • Kulturaftalen skal være med til at skabe en bredere brugerskare til regionens kulturtilbud, således at brugersammensætningen afspejler mangfoldigheden i regionen.
  • Igangsættelse af en dialog om grænsers nutidige betydning.
  • Udviklingen i det dansk-tyske grænseland skal sættes i en kulturpolitisk sammenhæng.

  Læse mere om kulturaftalen på www.kulturfokus.dk.

  Siden har også en kulturkalender, hvor du kan få et overblik over de mange kulturaktiviteter i grænselandet. Du kan også selv gøre reklame for dine egne arrangementer.

  STØTTE TIL DANSK-TYSKE KULTURPROJEKTER OG MØDER

  Interreg-projektet KursKultur 2.0 er grænselandets kulturprojekt med regionale og tværregionale partnere. KursKultur 2.0 fremmer den interkulturelle, dansk-tyske forståelse i hele Interreg-programregionen for alle borgere.

  For at opnå målene er der bl.a. etableret forskellige støttepuljer: 

  Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse og en forankring af det dansk-tyske samarbejde blandt borgerne.

  Transportpuljen støtter det aktive samarbejde og mødet mellem danske og tyske børn og unge til og med 26 år. Skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner, der arbejder med børn og unge kan søge om støtte til transport, entré, honorarer og overnatning.
  * OBS: maks. 14.900 DKK til endagsbesøg/ 29.800 DKK til besøg m. overnatning. 

  Strakspuljen fremmer netværksdannelsen og udviklingen af nye projektideer, hvis disse støtter det grænseoverskridende samarbejde og giver indsigt i nabolandets levevis og kultur. 
  * OBS: maks. 29.800 DKK. 

  STØTTEHENVISNING

  KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

  Lise Lotte Urfe

  Kontaktperson

  Lise Lotte Urfe, kulturkonsulent
  Tlf.: 4047 6633 - llu@aabenraa.dk

  Konstitueret koordinator Andreas Ott
  Mobil: 5170 4554
  E-mail: aot@region.dk