Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Kulturaftale

Aabenraa Kommune har indgået en ny kulturaftale for perioden 2017-2020 med Haderslev, Sønderborg, Tønder, Region Syddanmark samt Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg.

Kulturaftalen skal styrke talentudviklingen og den kulturelle mangfoldighed på tværs af den dansk-tyske grænse.

  KULTURREGIONENS KULTURPOLITISKE VISION

  Kulturregion Sønderjylland-Schleswigs kulturaftale er en samarbejdsplatform, der ud over det nære regionale perspektiv også har en europæisk dimension. Aftalen bygger på tolerance, gensidig forståelse og det åbne samfund. Kulturaftalen bidrager til et frit kulturrum og vil involvere et bredt udsnit af borgerne i det dansk-tyske grænseland.

  Der skal udvikles en basis for talentudvikling, der favner både bredden og eliten. Kulturaftalen vil fremme dialogen mellem forskellige kulturer og skabe et rum for kulturmøder, for kommunikation og kunstnerisk udveksling.

  Med afsæt i historien, i særdeleshed folkeafstemninger og grænsedragninger i tiden omkring 1920, ønskes en dialog med andre grænseregioner for at drage nytte af de fælles erfaringer.  

   

  Kulturaftalen har to indsatsområder:

  1. TALENTUDVIKLING

  Mulighederne for, at borgerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kan udvikle deres kunstneriske talenter, skal fremmes. Der skal være et særligt fokus på børn og unge.

  MÅL:

  • Talentudvikling skal bidrage til, at regionens kulturelle særpræg styrkes, og at der også fremmes en forståelse for den vekselvirkning, der er mellem regionale, nationale og internationale kulturelle strømninger
  • Kunstneriske talenter spottes og tilbydes bedre muligheder for at dygtiggøre sig i interessefællesskaber på tværs af grænsen.
  • De eksisterende og nye talentudviklingstilbud sammentænkes, så kulturregionens samlede tilbud udnyttes bedre og netværk etableres/styrkes.
  • Flere børn og unge oplever kultur og kunst på højt niveau og får forståelse for de kunstneriske fags høje faglighed.
  • De kunstneriske talenter får bedre muligheder for at præsentere deres kunnen. Up-coming miljøet udvikles.

  2. KULTUR GRÆNSELØS

  Indsatsområdet skal fremme en interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk.

  MÅL

  • Kunsten og kulturen bruges som en oplagt fælles platform for borgere på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed, så de kan mødes, udveksle erfaring, dele interesser, skabe dialog m.m.
  • Mangfoldighedens værdi synliggøres både indadtil og udadtil og opfattes som en berigelse for fællesskabet.
  • Aktiviteterne skal synliggøre, hvordan forskellige befolkningsgruppers særpræg gennem tiderne har været med til at præge områdets kulturelle udvikling.
  • Kulturaftalen skal være med til at skabe en bredere brugerskare til regionens kulturtilbud, således at brugersammensætningen afspejler mangfoldigheden i regionen.
  • Igangsættelse af en dialog om grænsers nutidige betydning.
  • Udviklingen i det dansk-tyske grænseland skal sættes i en kulturpolitisk sammenhæng.

  Læse mere om kulturaftalen på www.kulturfokus.dk.

  Siden har også en kulturkalender, hvor du kan få et overblik over de mange kulturaktiviteter i grænselandet. Du kan også selv gøre reklame for dine egne arrangementer.

  Billede af Lise Lotte Urfe

  Kontaktperson

  Lise Lotte Urfe, kulturkonsulent
  Tlf.: 4047 6633 - llu@aabenraa.dk

  Konstitueret koordinator Andreas Ott
  Mobil: 5170 4554
  E-mail: aot@region.dk

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid