Billedkunstrådet

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune fungerer som bindeled mellem aktører på kunstområdet og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at fremme og styrke kunstlivets vilkår i kommunen.

Billedkunstrådets egen hjemmeside hedder www.kunstiaabenraa.dk - se under relaterede sider.

Udpegning af medlemmer

Billedkunstrådet består af 5 medlemmer. Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en billedkunstner eller billedhugger og vælger 4 medlemmer efter indstilling fra de stedlige kultur- og kunstforeninger.

Periode

Det nuværende råd har siddet siden 1. januar 2019 og er valgt til 31. december 2022.

Handleplan

Hvert år udarbejder rådet en aktivitetshandleplan for det kommende år.

Billedkunstrådets arbejde

Billedkunstrådet er bindeled mellem aktører på kunstområdet og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at fremme og styrke kunstlivets vilkår i kommunen. Rådet arbejder med nyetablering og reetablering af kunst i det offentlige rum, er sparringspartner for borgere og/eller områder, der har ønske om etablering af kunst i det offentlige rum, arbejder med formidling af kunst og arkitektur, indkøb til kommunens kunstsamling og udlån fra denne,

Rådet står bag udgivelsen af to skulpturguides: Én for børn og én voksne, som du finder på hjemmesiden www.kunstiaabenraa.dk samt på biblioteker, museer og turistkontorer. Du finder Billedkunstrådets vedtægter i spalten til højre.

 

 

Kontaktperson

Lise Lotte Urfe, kulturkonsulent
Tlf.: 4047 6633 - llu@aabenraa.dk