Billedkunstrådet

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune fungerer som bindeled mellem aktører på kunstområdet og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at fremme og styrke kunstlivets vilkår i kommunen.

Billedkunstrådets egen hjemmeside hedder www.kunstiaabenraa.dk - se link til højre under relaterede sider.

Udpegning af medlemmer

Billedkunstrådet består af 5 medlemmer. Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en billedkunstner eller billedhugger og vælger 4 medlemmer efter indstilling fra de stedlige kultur- og kunstforeninger.

Periode

Rådsmedlemmer sidder for fire år ad gangen.

Handleplan

Hvert år udarbejder rådet en aktivitetshandleplan for det kommende år.

Billedkunstrådets arbejde

Billedkunstrådet er bindeled mellem aktører på kunstområdet og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at fremme og styrke kunstlivets vilkår i kommunen. Rådet arbejder med nyetablering og reetablering af kunst i det offentlige rum, er sparringspartner for Kultur- og Fritidsudvalget, borgere og/eller områder, der har ønske om etablering af kunst i det offentlige rum. Rådet arbejder desuden med formidling af kunst og arkitektur, og med indkøb til kommunens kunstsamling og udlån fra denne,

Rådet står bag udgivelsen af to skulpturguides og to arkitekturguides. Dem kan du finde på hjemmesiden www.kunstiaabenraa.dk samt på biblioteker, museer og turistkontorer.

 

Kontaktperson

Lise Lotte Urfe, kulturkonsulent
Tlf.: 4047 6633 - llu@aabenraa.dk