Væresteder

I Aabenraa Kommuner findes en række væresteder med bogudlån, hvor borgerne i lokalområdet kan mødes. Primært kan der lånes bøger, men der er også mulighed for et begrænset antal andre aktiviteter.

Der er væresteder i Bolderslev, Bylderup Bov og Varnæs-Bovrup.

Værestedet Bolderslev
Bolderslev Skole
Hovedgaden 78
6360 Tinglev

Kontakt: Merete Christansen
Tlf.: 26352132
Mail: mchri48@gmail.com

Værestedet Bylderup
Bov Bylderup
Bov Bygade 17
6372 Bylderup Bov

Kontakt: Margit Petersen
Tlf.: 30664969
Mail: margitchr@bbsyd.dk

Værestedet Varnæs-Bovrup
Plejecentret
Nørrekær 15, Bovrup
6200 Aabenraa

Kontakt: Paul Pedersen
Tlf.: 60488024
Mail: pavarnaes@mail.dk