Gratis lokaler til Kultur- og fritids­arrangementer

Aabenraa Kommune har en aftale med Sønderjyllandshallen om brug af lokaliteter, som vederlagsfrit kan videreformidles til dig som kultur- og fritidsaktør.

Lokaliteter der kan søges gratisdage til

Vi har årligt 36 dage i Sønderjyllandshallen i Aabenraa til rådighed

Ansøgning

Du søger om Gratisdage her

Kultur og Fritid modtager kun ansøgninger der:

  • Er af kulturel eller fritidsmæssig karakter, eksempelvis koncerter, forestillinger, events, stævner m.m. 
  • Er egnede til at blive afviklet det ansøgte sted 
  • Er tilgængelige for alle kommunens indbyggere eller alle i en afgrænset målgruppe (f.eks. alle unge, ældre eller handicappede)
  • Ikke er kommercielle.

Det er en god idé at forhåndsbooke lokalerne samtidig med at du sender din ansøgning til Kultur og Fritid. Så er du sikker på, at lokalerne er ledige.

Får du tildelt en gratisdag, er det kun lokalelejen, du får betalt. Du skal selv foretage den endelige booking og træffe aftale med udlejeren omkring adgangsforhold, bord- og sceneopstilling, eventuelt brug af kontorfaciliteter (telefon, kopimaskine mv.) samt andre praktiske forhold.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist til gratisdagene.

Betingelse for en gratisdag

Tilsagn er yderligere betinget af, at du annoncerer dit arrangement under Oplev her på hjemmesiden.

Ved opkrævning af entré

Opkræves der entré til arrangementet skal overskuddet gå til en folkeoplysende forening eller kulturlivet i kommunen.