Tilsyn med tilskud og underskuds-garantier

Kultur, Plan & Fritid har udarbejdet retningslinjer for økonomisk tilsyn med eksterne tilskud og underskudgarantier.

Formålet med retningslinjerne er at sikre en fælles procedure for administration af tilskud og underskudsgarantier, som Kultur, Plan & Fritid yder til selvejende institutioner, fonde, foreninger, arrangementer og eksterne projekter samt økonomisk opfølgning af de bevilligede tilskud til garanti. 

Udbetaling af tilskud m.v., som kommunen er forpligtet til jævnfør lovgivningen, eksempel tilskud efter Folkeoplysningsloven, er ikke omfattet af retningslinjerne. 

Du kan se retningslinjerne under relaterede filer.

Kontaktperson

Lone Fiil, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7469 - lfi@aabenraa.dk