Har du brug for hjælp?
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Bredt budgetforlig med øget velfærd og digitalisering i fokus

En ansvarlig økonomisk politik giver plads til øget velfærd i 2018 for 30 mio. kr. Samtidig kan det kommende byråd investere ca. 30 mio. kr. i digitalisering på tre områder: folkeskoler, velfærdsteknologi og erhvervsfremmeindsatsen.

12
092017

Aabenraas Kommunes borgere får gavn af den ansvarlige økonomiske politik, som Byrådet har ført i de seneste år. Budgetforliget, som rummer flere midler til både velfærd og investeringer, har opbakning fra 30 af Byrådets 31 medlemmer. Kun Enhedslisten står uden for. I budgetforliget er der desuden afsat midler til, at Hærvejsskolen kan færdiggøres i 2018 og at Byrådet indfrier løftet om en trafikplan for det nye erhvervsområde ved Kassø.  

-Jeg er glad for, at et næsten samlet Byråd står bag budgetforliget for 2018. Budgetforliget viderefører den ansvarlige økonomiske politik, der netop giver os muligheder for både øget velfærd og investeringer i fremtiden. Vi er stærke, når vi står sammen om den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune. Det viste håndteringen af Apples kommende datacenter og det samme gør Budgetforlig 2018 ”Vækst og velfærd til en digital verden”, siger borgmester Thomas Andresen.

 

Øget velfærd for børn, ældre, handicappede og psykisk udsatte

Budgetforliget 2018 ”Vækst og velfærd til en digital verden” kan derfor afsætte yderligere ca. 30 mio. kr. til velfærd i Aabenraa Kommune i 2018 på ældreområdet, dagsinstitutionsområdet og handicap- og psykiatriområdet. Velfærdsforbedringerne vil derfor kunne mærkes af børn i dagsinstitutioner og folkeskoler, af handicappede, af unge og voksne som har det svært psykisk, og ikke mindst af de ældre og deres pårørende, som alle vil kunne se frem til et velfærdsløft på alle disse områder.  

 

Budgetforlig 2018 griber digitale muligheder

Samtidig giver det nuværende Byråd i Aabenraa Kommune det kommende Byråd en pulje på ca. 30 mio. kr. i perioden 2018-2021, som skal anvendes til at udnytte de digitale muligheder på i hvert fald tre områder.

Det drejer sig for det første om digitalisering af velfærdsområder inklusive fortsat fokus på velfærdsteknologi.

For det andet skal det nye Byråd arbejde med en styrkelse af IT og digitalisering i folkeskolerne i Aabenraa Kommune.

Endelig vil det nye Byråd nu også have midlerne til en koncentreret erhvervsfremmeindsat for at opbygge en klynge, som Apple kommende datacenter i Aabenraa Kommune demonstrerer potentialet i.

Læs om de konkrete tiltag og budgetposter i den fulde version af Budgetforlig 2018: ”Vækst og velfærd til en digital verden” her. Blandt forudsætningerne for drifts- og anlægsmidler for budgetårene 2019 og frem er en uændret tilførsel af statslige midler f.eks. i form finansieringstilskuddet i den årlige Økonomiaftale mellem stat og kommuner, kommende Finanslove, engangstilskud mv. Forligsparterne erkender, at dette er en risiko i al kommunal budgetlægning, som vil kunne medføre, at balancen i 2019-budgettet skal reetableres.

Sidst opdateret 18.09.2017
Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer