Info om forsinket sagsbehandling for sygedagpenge og sygedagpengerefusion

Til borgere og virksomheder - Aabenraa Kommune overgår til et nyt landsdækkende system på området for sygedagpenge. I den forbindelse vil der være lukket for behandling af sager i perioden 22. maj til 3. juni 2020. Det vil give forsinkelser i behandlingen af nye ansøgninger.

05
052020

Hvem bliver påvirket?
Det vil kun være nye ansøgere til sygedagpenge eller refusion af sygedagpenge, som vil blive påvirket af systemskiftet.

Er du allerede tilkendt sygedagpenge eller sygedagpengerefusion, bliver du ikke påvirket.

Hvad betyder det?
Har du ansøgt om sygedagpenge eller refusion af sygedagpenge i perioden op til den 14. maj, må du forvente en længere sagsbehandlingstid.

Efter den 3. juni vil du hurtigst muligt modtage information vedr. din ansøgning i din eBoks eller som fysisk post.

Ydelseskontoret træffes ikke 3. juni
Ydelseskontoret har lukket for henvendelser onsdag den 3. juni 2020