Callesensgade i Aabenraa er spærret nord for Svinget og syd for rundkørsel

Et anlægsarbejde i forbindelse med byfornyelse vil i de næste cirka tre uger betyde, at Callesensgade er spærret nord for Svinget og syd for rundkørsel Jernbanegade/Callesensgade/Langrode.

01
092020

Fra 1. til 18. september vil Callesensgade i Aabenraa syd for rundkørsel Jernbanegade/Callesensgade/Langrode til nord for Svinget være spærret på grund af anlægsarbejde. Anlægsarbejdet er en del af byfornyelsen i området.

I området vil der være skiltet for omkørsel i perioden. Beredskabet vil i hele perioden kunne komme til berørte ejendomme i det afspærrede område.

Bløde trafikanter vil også i hele perioden have mulighed for stadig at benytte hele Callesensgade.

Anlægsarbejdet udføres af Arkil.