Løgumklostervej spærres i østgående retning fra tirsdag 9. marts

03
032021

Arwos skal lægge nye regn- og spildevandsledninger på tværs af Løgumklostervej i krydset ved Hjarupvej og Toften. Derfor spærres vejen for trafik i østgående retning fra tirsdag 9. marts til tirsdag 6. april.

I perioden vil der være omkørsel via Vestvejen, Langrode og Jernbanegade. I vestgående retning er vejen åben for trafik i hele anlægsperioden. Løgumklostervej i østgående retning holdes åben som blind vej frem til indkørslen til Netto.

Projektet er en udløber den igangværende kloakseparering af Hjarupvej, men de to nye ledninger har også en rolle, når Arwos i løbet af en årrække skal kloakseparere Kolstrup.