Nyhed er fra 06-03-2019

A. P. Møller Fonden donerer 5,6 millioner til Genforeningspark i Aabenraa

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 5,6 millioner kroner til Aabenraa Kommune til etablering af Genforeningspark. Det glæder borgmester Thomas Andresen, som ser frem til at indvie parken ved Folkehjem i Aabenraa til 100-året for Genforeningen i 2020.

06
032019

- Jeg er utrolig glad for, at A. P. Møller Fonden støtter Genforeningspark-projektet, der vil blive et samlingspunkt og et grønt åndehul i Aabenraa, og som har stor historisk betydning for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark.

Sådan lyder det fra Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen, efter at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har givet tilsagn om at bevilge 5,6 millioner kroner til en Genforeningspark, som skal ligge foran Folkehjem i Aabenraa.

100-året for Genforeningen i 2020 er lige om hjørnet, og det har Aabenraa Kommune ønsket at bidrage til ved at omdanne netop arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek til en Genforeningspark. Projektets ambitioner kan med bevillingen nu blive ført ud i livet, hvilket betyder, at man kan skabe en fortælling om de 3.000 danskere, som stod og hørte H. P. Hanssens tale på Folkehjems balkon 17. november 1918, ved fodaftryk i fliserne.

- Med de 12,775 millioner kroner Aabenraa Kommune selv har afsat, bevillingen fra A. P. Møller Fonden samt bevillingen på én millioner kroner fra Bitten og Mads Clausens Fond, så får Genforeningspark netop det udtryk, hvor fortid, nutid og fremtid smelter sammen, siger Thomas Andresen og tilføjer:

- Derudover får Aabenraa Bibliotek og Folkehjem en fælles indgang, der bringer de to institutioner tættere sammen om Genforeningens historiefortælling. Samtidig bliver det oprindelige bakkedrag på den nordlige del af grunden genskabt, ligesom der vil blive etableret erstatningsparkeringspladser.
Arbejdet med at etablere Genforeningsparken går i gang efter sensommeren 2019 og vil stå klar til den store fejring af Genforeningen 2020 næste år.

Fakta om Genforeningsparken
I 2020 fejres markeringen af 100-året for Genforeningen, der både lokalt og nationalt er en vigtig historisk og kulturel begivenhed. I den forbindelse ønsker Aabenraa Kommune at bidrage til markeringen af 100-året for Genforeningen ved at omdanne arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek til en Genforeningspark.

Visionen for Genforeningsparken er, at parken skal være en attraktion og et grønt åndehul i Aabenraa, som danner rammen om større arrangementer og begivenheder både i forbindelse med Genforeningen 2020 og efterfølgende, men skal også i sig selv være et interessant byrum, der giver værdi til området – både æstetisk og funktionsmæssigt.

I Genforeningsparken vil der være mulighed for læring, da der blandt andet er skitseret en integreret tidslinje i belægningen samt historiske citater i bænkene omkring i parken. Der bliver etableret en legeplads og springvand, og samtidig vil parken fungere attraktivt for ophold ved soltrappen – med særlig belysning om aftenen – og de små siddenicher omgivet af det grønne og bybrønden.

Kontaktperson

Borgmester, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Projektleder Drift og Anlæg, Naja B. Hansen, tlf.: 73 76 70 77; e-mail: nlh@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk