Nyhed er fra 26-02-2016

Aabenraa er blevet mere kendt

Borgerne i Region Syddanmark har fået et bedre og mere positivt kendskab til Aabenraa Kommune. Det samme har lægestuderende i Aarhus og Odense. Til gengæld er kendskabet og holdningerne blandt kommunens egne borgere dalet en lille smule fra 2014 til 2015, men ligger dog stadig over niveauet fra 2013.

26
022016

Det er hovedkonklusionerne i den imageanalyse, som Aabenraa Kommune netop har fået resultaterne af.

- Jeg glæder mig over, at de konkrete projekter i vores Vækstplan og vores kommunikation og markedsføring nu ser ud at have en effekt over for de målgrupper, som vi gerne vil tiltrække som nye borgere, siger borgmester Thomas Andresen.

Der er således sket en fremgang på 8 procentpoint i andelen af borgere i Region Syddanmark, der oplever Aabenraa Kommune som attraktiv: Fra 14 % i 2013 til 22 % i 2015.

Borgerne i Region Syddanmark oplever også i højere grad, at der er gode bosætningsmuligheder i Aabenraa Kommune: Her er kendskabet steget med 13 procentpoint: Fra 16 % i 2013 til 29 % i 2015.

Når det handler om kommunens egne borgere og deres kendskab og holdninger, er der dog sket et mindre fald på en del af spørgsmålene. For eksempel oplever 61 % af de adspurgte borgere i Aabenraa Kommune, at kommunen er attraktiv eller meget attraktiv at bo i. I 2014 var procentdelen 68 %, mens niveauet i 2013 også var 61 %.

Lidt færre af de adspurgte borgere i Aabenraa Kommune ville i 2015 anbefale andre at flytte til kommunen end i 2014: 65 % ville i 2015 anbefale andre at flytte til kommunen mod 67 % i 2015 og 60 % i 2013.

- Jeg er ikke alarmeret over disse udsving. Jeg oplever stadig, at borgerne generelt er rigtig gode ambassadører for vores kommune - og gode til at fortælle alle vores gode historier, siger borgmester Thomas Andresen.

 

- Men når man dykker ned i de mange spørgsmål, der går på borgernes kendskab til vores mange projekter, som fx skolebyggerier, byfornyelse, campusetablering, så kan jeg godt undre mig over den lidt faldende tendens. For faktisk havde vi i 2015 et helt exceptionel højt aktivitetsniveau med mange unikke events som Regentbesøg, skoleindvielser, Gang i Strandpromenaden og DHL-stafet, hvor borgerne oplevede, at der skete noget nyt.

Et bud på en forklaring kan være, at imageeffekten af disse projekter har behov for længere tid for at slå igennem, end vi går og tror på rådhuset. Men nu vil vi bruge analysen til at blive klogere på, hvor vi kan blive bedre - og hvordan, siger borgmesteren.

To områder, hvor der er behov for mere handling og kommunikation er i forhold til unge- og studiemiljøet i kommunen og i forhold til de lægestuderendes kendskab til karriere- og bosætningsmuligheder i kommunen:

- I forhold til studie- og ungemiljøet har vi etableret et campusråd bestående af unge, der har fået en pose penge til at lave events for alle unge i kommunen. Det er blevet godt modtaget, og det håber vi vil udvikle sig endnu mere positivt og slå igennem i oplevelsen af vores ungemiljø, siger borgmester Thomas Andresen.

Derudover vil Aabenraa Kommune gerne samarbejde endnu mere med Sygehus Sønderjylland og psykiatrien om at gøre de lægestuderende mere opmærksomme på karriere- og bosætningsmulighederne i Aabenraa. For selv om de lægestuderendes kendskab til Aabenraa er gået lidt frem, ligger det fortsat på et lavt niveau. Og deres kendskab til jobmulighederne er endda gået lidt tilbage.

- Her har vi en fælles opgave i at øge kendskabet, siger borgmester Thomas Andresen.

Læs imageanalysen og Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.