Nyhed er fra 11-09-2015

Aabenraa fornyes og arkitekturen hyldes

Traditionen tro markerer Aabenraa Kommune Arkitekturens Dag med en række arrangementer. I år sættes der bl.a. fokus på udviklingen af Aabenraa, vinderne af årets bygningspræmieringer præsenteres, og en fotoudstilling åbner. Derudover er der rundvisning på Aabenraa Statsskole

11
092015

1. oktober er officielt Arkitekturens Dag i hele landet. I Aabenraa Kommune markeres dagen dog tirsdag 6. oktober. Alle er velkomne til at deltage. Arrangementet er delt i et eftermiddagsprogram på Aabenraa Statsskole med start kl. 16.30 og et aftenprogram i Sønderjyllandshallens foyer i Aabenraa kl. 19.

Programmet indeholder:

  • Afsløring af årets vindere af Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit
  • Status på realiseringen af udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa
  • Åbning af en fotoudstilling om Aabenraas bygningskultur ved Aabenraa Byhistoriske Forening og Aabenraa Fotoklub
  • Rundvisning i Aabenraa Statsskoles nye bygninger

Afsløring af årets vindere af bygningspræmieringerne
Ved aftenarrangementet i Sønderjyllandshallens foyer vil Aabenraa Kommune i samarbejde med Billedkunstrådet afsløre vinderne af Arkitekturprisen 2015, Bygningsforbedringsprisen 2015 og Borgernes Favorit 2015. Arkitekturprisen hædrer arkitekter og ejere af nybyggeri, landskabsrum mm., mens Bygningsforbedringsprisen hædrer ejere og arkitekter, som har gjort noget særligt for at renovere og restaurere bevaringsværdige bygninger. Begge priser uddeles på baggrund af et bedømmelsesudvalgs vurderinger. Borgernes Favorit uddeles på baggrund af borgernes egne stemmer blandt de nominerede til Arkitekturprisen og Bygningsforbedringsprisen.

- Arkitekturens Dag er en god anledning til at hylde dem, der gør en ekstra indsats for at forskønne vores byer gennem nybyggerier og istandsættelser. Det er derfor en oplagt mulighed for borgerne for at komme og se nogle af de mange spændende projekter, som er bygget i vores kommune inden for det seneste år, påpeger formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Status på realiseringen af udviklingsplanen
Arbejdet med at realisere udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa er godt i gang. Ved aftenarrangementet vil de fremmødte få en status på, hvor langt man er med de projekter under udviklingsplanen, der allerede er sat i gang. Det gælder bl.a. byggeriet af Multiarena Aabenraa og realiseringen af Aktiv Campus Aabenraa. Og det gælder områdefornyelsen i den sydlige del af Aabenraa, hvor de fremmødte får et overblik over delprojekterne samt over processen for den forventede gennemførelse.

- Jeg glæder mig til, at de fremmødte ved Arkitekturens Dag kan få en status på, hvor langt vi er med at realisere udviklingsplanen. At vi allerede er i fuld gang med mange af de store elementer i planen viser nemlig, at vi er en kommune, der ikke blot formår at lægge fremtidsfokuserede planer. Vi har også vilje til at handle efter dem, pointerer borgmester Thomas Andresen.

Åbning af fotoudstilling
Henover foråret har frivillige hænder fra Aabenraa Fotoklub knipset en række billeder af de bevaringsværdige bygninger i Aabenraa midtby. De er nu sammen med historiske fotos gjort tilgængelige for byens borgere på databasen for fredede og bevaringsværdige bygninger. Ved aftenens arrangement i Sønderjyllandshallens foyer vil Aabenraa Fotoklub og Aabenraa Byhistoriske Forening markere afslutningen på projektet med åbningen af en udstilling.

Projektet er et samarbejde mellem Aabenraa Byhistoriske Forening, Aabenraa Fotoklub, Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune. Projektet er samtidig støttet af Kulturstyrelsen, Realdania og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Rundvisning på Aabenraa Statsskole
Tirsdag 6. oktober kl. 16.30 er der guidet rundvisning på den nyligt om- og tilbyggede Aabenraa Statsskole. Ole Weile Arkitekter vil i selskab med vicerektor Torben Bjerring vise rundt og fortælle om de forskellige projekter og det endelige resultat.

Tilmelding
Tilmelding er nødvendig til både eftermiddags- og aftenarrangementet. Det skal ske via følgende links:
Eftermiddag: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/49 (Max. 30 deltagere efter først til mølle-princippet.)
Aften: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/50