Nyhed er fra 01-09-2022

Aabenraa Kommune afslutter investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet med stor succes

Siden 2018 har Aabenraa Kommune arbejdet med KIK II (kommunal investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet), der afløste KIK I, som blev afsluttet to år efter begyndelsen i 2016. I projektperiodens fire år er 81 procent af borgere på kontanthjælp afsluttet til enten selvforsørgelse eller anden ydelse.

01
092022

Da byrådet i Aabenraa Kommune i 2018 vedtog den kommunale investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet KIK II var målsætningen at reducere det daværende antal af kontanthjælpsmodtagere fra 1.130 til under 800 inden udgangen af 2022. Af de daværende 1.130 borgere er i dag kun 135 fortsat på kontant- eller uddannelseshjælp.

I alt har der i perioden 2018-2022 været 3.121 borgere på kontanthjælp som en del af KIK II-projektet. Af dem er 583 borgere pr. medio juni fortsat på kontant- eller uddannelseshjælp. Det svarer til en reduktion i antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp på 81 procent. Det er det syvende største fald på kontanthjælpsområdet blandt danske kommuner i perioden 2018-2022.

- Overordnet set vil jeg ikke tøve med at kalde vores KIK II-strategi for en succes. Gennem de sidste fire år har vi skabt bemærkelsesværdige resultater på beskæftigelsesområdet. 81 procent af borgerne i målgruppen er afsluttet til enten selvforsørgelse eller anden ydelse som førtidspension eller fleksjob, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen og fortsætter:

- Vores investeringer viser, at det kan betale sig at investere i beskæftigelsen, hvor vi med denne strategi konkret har investeret cirka 60 millioner kroner og har en årlig besparelse på cirka 20,5 millioner kroner, som vi har reduceret budgetrammen med.

KIK II-strategien førte konkret til ansættelse af 14 nye sagsbehandlere, som har været med til at gennemføre 28 nye indsatser, der alle har haft til målsætningen at hjælpe kontanthjælpsmodtagere tilbage i enten arbejde eller uddannelse.

- KIK-strategien har vist sig at være en stor gevinst for både borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune. Vi vil gerne give alle borgere en chance for at få det gode liv ved at komme ud på enten arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Samtidig øger det den samlede arbejdsstyrke i kommunen, som kommer vores virksomheder til gavn. Og slutteligt er det med til at forbedre økonomien i Aabenraa Kommune, siger formand for Aabenraa Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, Dorrit Knudsen og fortsætter:

- Jeg er stolt over, hvor flotte resultater strategien har vist. Når man tør satse stort og tage udgangspunkt i medarbejdernes høje faglighed, så kan man komme langt. Derfor vil jeg også gerne sige tak til både tidligere og nuværende byråd for at tro på projektet hele vejen.

Fakta om KIK I og KIK II:

KIK I:

- Konkret skal antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere halveres fra 1008 borgere i juni 2015 til 500 med udgangen af 2018.

- En samlet investering på 68 millioner i perioden 2016-2019.

- 42,5 millioner kroner investeres i nye indsatser. Heraf 34,5 millioner kroner til aktivitetsparate og 8 millioner kroner til integrationsområdet.

- 18 millioner kroner anvendes til ansætte medarbejdere, så sagsantallet falder.

- 7,5 millioner kroner anvendes til øvrig drift og tværgående opgaver.

- Strategien blev erstattet af KIK II i juni 2018, da målsætningen var nået.

KIK II

- Konkret skal antallet af borgere på kontanthjælp reduceres med en tredjedel til under 800 inden maj 2022.

- Aabenraa Kommune investerer samlet 60,5 millioner kroner i KIK II-strategien, der løber fra 1. juni 2018 til 1. maj 2022.

- 23,5 millioner kroner investeres i personale samt øvrige omkostninger.

- 37 millioner kroner investeres i forskellige indsatser under Arbejdsmarkedsudvalget.

Kontaktperson

Borgmester Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen, tlf.: 29 32 25 30; e-mail: jrj@aabenraa.dk

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Dorrit Knudsen, tlf.: 2721 9567; e-mail: dmkn@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk